Om SKI | Medarbeidere | Her finner du oss   

Ettersøk mot 2025
Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) arrangerer et to dagers seminar på Honne på Biri 16.-17. juni 2015. Hensikten er å fokusere på dagens ettersøk på hjortevilt i offentlig regi i Norge og hva som kan og bør gjøres for å videreutvikle dette.
Les mer >>  (23/04/2015)

"Bedre planlegging av skogsdrift" hos Mjøsen
I løpet av fire dager, 14.-17. april, har Mjøsen Skog SA kurset sine skogbruksledere og entreprenører i «Bedre planlegging av skogsdrift», til sammen 57 personer. Kurset fokuserer på arbeidsoppgavene som må utføres før, under og etter ei drift for å sikre en så effektiv og skånsom gjennomføring som mulig.
Les mer >>  (21/04/2015)

Velkommen til ny nettside www.jobbiskogen.no
www.jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner. Nettsiden utvikles og driftes i samarbeid mellom Skog og landskap og Skogkurs. Målet er å samle nyttig informasjon på ett sted, slik at du skal slippe å lete og søke opp ulike steder på egenhånd.
Les mer >>  (17/04/2015)

Samling for skogbrukets veiplanleggere – 2015
I flere tilfeller er skogbruket og da spesielt skogsveiene, blitt nevnt som en sannsynlig medvirkende årsak til flom og skred. På samlingens 1. dag ble tema om «skogsveier og vann» presentert og diskutert, med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk institutt for skog og landskap som sentrale aktører. Foredragene kan nå lastes ned.
Les mer >>  (15/04/2015)

HMS-håndbok for små og mellomstore skogbedrifter
Skogbrukets HMS-utvalg har tilrettelagt en håndbok som er egnet for små og mellomstore skogbedrifter. Håndboken er gratis og nedlastbar fra utvalgets nettside.
Les mer >>  (15/04/2015)


>> 27/03/2015  
>> 12/03/2015  
>> 11/03/2015  
>> 20/02/2015  
>> 18/02/2015  
>> 17/02/2015  
>> 16/02/2015  
>> 16/02/2015  
>> 02/02/2015  
>> 30/12/2014  
>> 19/12/2014  
>> 12/12/2014  
>> 04/12/2014  
>> 27/11/2014  
>> 27/11/2014  
>> 24/11/2014  
>> 21/11/2014  
>> 19/11/2014  
>> 13/11/2014  
>> 11/11/2014  

 >> Nyhetsarkiv

Kurs over hele landet

Det reviderte 4-timers kurset med ny pedagogisk metode er nå tilgjengelig over hele landet.

 • LES MER
 • Hjortevilt 2011

  Nettkurs

  Les mer >>

  Nettkurs

  Invisible
   Butikk
  Skader i juletrefelt - biotiske og abiotiske faktorer
  Praktisk gjennomillustrert felthåndbok for identifisering av skadeårsaker i juletrefelt. Boka er laget for feltbruk og tåler fuktighet! Les mer >>
  595,-

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting
  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet. Les mer >>
  15,-

  Ungskogpleie - Temabok
  Boka er fullstendig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven. Den vil være til nytte både for uerfarne og erfarne skogeiere. Les mer >>
  180,-


     Flere gode tilbud >>