Nye regler: 200 tonn viltkjøtt må kastes

Jegere og slakterier må skjære vekk minst 200 tonn kjøtt med blyrester etter en regelendring fra Mattilsynet.

Les mer »

Kurs veilplanleggere -

Kvalifiserende oppdateringskurs for skogbrukets veiplanleggere

Les mer »

Bioøkonomi i skolen?

Les mer »


VIRKESVERDI - nytt dataprogram for virkesutnytting og apteringsoppfølging

Les mer »

Prosjektleder skogbrukets driftsteknikk

Les mer »

Kurs

Kurs

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

Dato: 01.10.2016

Kommune: Rauma

Varighet: 15 timer

 • 1 620,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorkjedesag

  Dato: 07.10.2016

  Region: Kjose

  Varighet: 4 timer

 • 910,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 08.10.2016

  Region: Kjose

  Varighet: 15 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 10.10.2016

  Region: Molde

  Varighet: 15 timer

 • 1 620,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Dette er kursheftet for Skogkurs sitt tre dagers kurs om ettersøk på skadeskutt og påkjørt hjortevilt. Med mulighet til å gå opp til sporprøve med egen hund fjerde dag.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Frøken Betula

  Denne aktivitetesboka om bjørk er laget for barnehagen og de første trinnene i barneskolen.

 • 89,-
 • Pris eks. frakt

  Skogplanting iBooks

  Skogplanting - iBooks for iPad

  Denne boka om Skogplanting henvender seg til elever, studenter, skogeiere og andre som ønsker en innføring i planting som foryngelsesmetode. Den har videoklipp om ulike metoder og teknikker.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Video på YouTube

  Skogkurs har sin egen kanal på YouTube. Her finner du en rekke aktuelle filmklipp om ulike temaer.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skogsvei.no

  Skogkurs har over tid utviklet/ tilrettelagt faglitteratur, veiledere, kursopplegg, hjelpeskjema m.v. til hjelp og støtte i faglige spørsmål innen infrastrukturtiltak i skogbruket. Denne informasjonen - og mye mer - er nå samlet og gjort tilgjengelig på nettstedet www.skogsvei.no

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I fem filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook