Direktørskifte og Aktivt Skogbruk markert på Skogkurs sitt årsmøte

Skogkurs sitt årsmøte ble arrangert på Honne 23. mai. Gaute Nøkleholm ble gjenvalgt som styreleder, og det var heller ingen andre utskiftinger i styret. For øvrig var kun ordinære årsmøtesaker oppe til behandling.

Les mer »

Nytt studiehefte og nettkurs i Norsk PEFC Skogstandard

Les mer »

Daniel Melhus kjører lassbærer hos entreprenøren Ole Tom Eikeland

Reco - en suksess i Norge

Les mer »


Feltarbeidere med maskinerfaring søkes

Les mer »

Presentasjoner fra HJORTEVILT 2017

Les mer »

Kurs

Kurs

Skogskjøtsel i ei ny tid

Dato: 01.06.2017

Region: Solør regionen

Varighet: 7.5 timer

 • 1 130,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogskjøtsel i ei ny tid

  Dato: 03.06.2017

  Region: Halden/Aremark

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 130,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

  Dato: 04.06.2017

  Kommune: Åsnes

  Varighet: 22.5 timer

 • 3 200,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 06.06.2017

  Region: Ytre Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 195,-
 • Pris eks. frakt

  Kulturminner og Landbruk

  Heftet fokuserer på hvordan man kan ivareta og handtere kulturminnene i jord- og skogbrukslandskapet på en best mulig måte.

 • 150,-
 • Pris eks. frakt

  Ungskogpleie - Temabok

  Boka er fullstendig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven. Den vil være til nytte både for uerfarne og erfarne skogeiere.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Veivedlikehold - Skogkurs veileder

  Denne veilederen har hentet mye materiale og ideer fra temaboken om veivedlikehold som Skogkurs sist ga ut i 2007, som var en oppjustering av førsteutgaven fra 1987.

 • Les artikkel
 • Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

  Skjemaene Anbudsinnbydelse (Landbruksdepartementet 1994), Anbud for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1998) og Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1994) er modernisert og foreligger nå i digital form.

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook