Kurset Smart bruk av skogfond

Skogfondskurs dominerer

Den nye måten å visualisere pengeflyten og virkningen av skogfond slår godt an. Det reviderte 4-timer kurset med denne nye pedagogiske metoden setter sitt preg på kurstilbudet tidlig i 2016. 

Gjennom en helt ny måte å vise pengeflyten vil skogeieren få god innsikt og forståelse av hva som skjer når skogfondet brukes. Og man vil oppleve at nettoinntekten øker når skogfondet brukes riktig. På kurset lærer man også å administrere sin egen skogfondskonto som allerede ligger tilgjengelig på Internett. 

Les mer om kurset her

Se traileren til kurset her

Sjekk kurstilbudet i ditt nærområde her
 

Eller kontakt en av de aktuelle kursinstruktørene:


Hans-Ole Arnesen, Østfold - mob: 906 35 393 -  h-olearn@online.no

Håvard Midtskogen, Akershus - mob: 950 40 438 -  haavard@skogselskapet.no

Tore Jevnaker, Hedmark - mob: 957 86 902 - to-jevna@online.no

Bjørnar Sørbøen, Oppland - mob: 977 08 990 - bsorboen@gmail.com

Mikael Fønhus, Oppland - mob: 992 87 002 - mikael@fonhus.net

Åsmund Grønning, Buskerud - mob: 971 37 181 - ag-gire@girekraft.no

Ottar Hellenes, Vestfold - mob: 975 32 950 - ottar@nettskog.no

Henrik Kjeldsen, Telemark - mob: 900 22 292 - jd6920@online.no

Jannicke Modell Røhmen, Aust-Agder - mob: 993 17 145 - jannicke@skjeggedalvilt.com

Nils Kåre Belland, Aust-Agder - mob: 907 57 052 - n-kbell@frisurf.no

Kjell Arne Rosseland, Aust-Agder/Vest-Agder - mob: 918 35 575 - karnross@online.no

Per Helle, Rogaland - mob: 994 17 633 - per@tveit.vgs.no

Rolf Erling Loe, Hordaland - mob: 976 15 835 - rolf.loe@online.no

Ron Overdevest, Sogn og Fjordane/Nord-Hordaland - mob: 976 74 654 - rono@online.no

Arnt Laukeland, Sogn og Fjordane - mob: 991 63 200 - a.lauke@online.no

Jostein Dalen, Møre og Romsdal - mob: 971 29 785 - jostein@123skog.no

Morten Lien, Sør-Trøndelag - mob: 415 77 017 - mortenlienmosand@gmail.com

Bjørn Øvereng, Nord-Trøndelag - mob: 950 97 408 - bjorn-arve.overeng@ntfk.no

Ole-Bendik Bendigtsen, Nordland - mob: 468 91 542 - olebenbe@online.no

Knut Johnsen, Troms - mob: 481 25 016 - knu-otto@online.no

Gjennom en helt ny måte å vise pengeflyten vil skogeieren få god innsikt og forståelse av hva som skjer når skogfondet brukes. Og man vil oppleve at nettoinntekten øker når skogfondet brukes riktig. På kurset lærer man også å administrere sin egen skogfondskonto som allerede ligger tilgjengelig på Internett.

Les mer om kurset her

Se traileren til kurset her

Sjekk kurstilbudet i ditt nærområde her

 

- See more at: http://www.skogkurs.no/artikkel.asp?Data_ID_Article=3777&Data_ID_Channel=5#sthash.lCwW7egP.dpuf

Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Grong

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogfond og skatt

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 4 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 16.01.2019

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook