«Skogeiernes veikart til bedre skogsveier» i Gudbrandsdalen med kick-off 27. oktober

Velfungerende veiforeninger er viktig for at veiene holdes best mulig vedlike, særlig med tanke på de siste års intensive nedbørsperioder.  Prosjektet «Skogeiernes veikart til bedre skogsveier» i Gudbrandsdalen inviterer skogbruksledere og kommunenes skogbruksansvarlige til fagdag 27. oktober.

 


Mer info om fagdagen den 27. oktober

 

Bakgrunn for prosjektet

Gudbrandsdalen har de siste årene vært utsatt for store skader som følge av mye intensiv nedbør. Vann har kommet på ville veier, og ført til erosjonsskader og vannrelaterte skred. Mange av disse skadene har sin opprinnelige årsak knyttet til veier. Dette gjelder både private veier, skogsveier, kommunale veier, fylkes- og riksveier. Problemene har ofte vært knyttet til tette stikkrenner, for dårlige grøfter, feil plassering, feil dimensjonering osv.

Vinteren 2016 gjennomførte Skogkurs på oppdrag fra Oppland Fylkeskommune, et annet prosjekt der kommunale saksbehandlere m.fl. ble kurset i «forebygging av ras- og flomskader ved vei- og arealforvaltning».
Prosjektet/kurset «Skogeiernes veikart til bedre skogsveier» har også sitt utspring i arbeidet med regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Dette prosjektet er finansiert av Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Mjøsen Skog SA og Skogkurs. Her retter vi fokuset mot skogeierne/veieierne som har skogsveier i mer eller mindre dårlig forfatning, men med potensiale for positiv økonomi. Samtidig utgjør dårlig veistandard en fare for 3. part ved ekstreme vær-situasjoner.

Regjeringa har de siste årene styrket satsingen på infrastruktur i skogbruket, og aktiviteten på området er økende. Det er derfor viktig å kjenne sin besøkelsestid, og bidra til at veier med potensiale for positiv økonomi for skogeier blir tatt tak i.

Mål:

1. Inspirere til aktiv forvaltning av skogsbilveiene samt bevisstgjøre veieiers ansvar i forhold til 3. part dersom ras og flom oppstår
2. Bidra til at de aktuelle veiene har en fungerende veiforening. Se på muligheten for å slå sammen flere veiforeninger der det er formålstjenlig
3. Øke kompetansen rundt veivedlikehold og oppgradering av skogsbilveiene

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk, landbruksveier

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Utmark som næring

  Dato: 31.05.2019

  Region: Ås

  Varighet: 15 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 31.05.2019

  Kommune: Spydeberg

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Nordreisa

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook