English Forest Camp

I sommer var 40 barn og 10 voksne fra Norge, Ukraina og Slovakia samlet en hel uke på skogleir i Slovakia. Formålet med leiren var å bli kjent med hverandre og etablere vennskap på tvers av landegrenser. Gjennom utforsking, lek og læring, ble vi kjent med skogens økosystemer.

Det offisielle språket på leiren var engelsk, og barna måtte presenterte landene sine for hverandre. Vi besøkte naturområder og kulturattraksjoner i Slovakia, men det som deltagerne nok husker best, er gleden over å få nye venner og samholdet de opplevde.

English Forest Camp er en del av prosjektet Forest for society – forest without barriers, et samarbeidsprosjekt mellom Slovakia, Ukraina og Norge, der formålet er å videreutvikle undervisning om skog i skolen og legge til rette for aktiviteter med læring i nærskogen.

Dette samarbeidet er et konkret eksempel på et resultat av det internasjonale samarbeidet som foregår i det europeiske nettverket Forest pedagogics. På de årlige kongressene knytter deltagerne nye kontakter, utveksler erfaringer og oppdaterer seg faglig. Årets kongress holdes i Norge, med bioøkonomi som det overordnede temaet.

 

Alle deltagerne lagde sine egne T-skjorter, og lærte på den måten bladenes form og treslagenes navn på engelsk.

 


På skattejakt i skogen fant barna bokstaver og biter av et bilde som måtte settes sammen. Og skatten? Det er skogen!
 

Noen av lekene handlet om rovdyr og byttedyr. Ville kaninene klare å løpe fra revene?

 


Her må byttedyret bruke alle sine sanser for oppdage rovdyret (og sprute på det!), før det blir tatt.

Kontakt

 • Prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

  Dato: 02.05.2017

  Kommune: Bardu

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 130,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 02.05.2017

  Kommune: Lindesnes

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 02.05.2017

  Region: sør aurdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 130,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 03.05.2017

  Region: Setesdal (Iveland-Bykle)

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Fjelledelgran - faghefte

  Fjelledelgran har raskt etablert seg som det mest etterspurte juletreet i Norge. Også innen premiumsegmentet i utlandet er interessen stor.

   

 • 280,-
 • Pris eks. frakt

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Veivedlikehold - Skogkurs veileder

  Denne veilederen har hentet mye materiale og ideer fra temaboken om veivedlikehold som Skogkurs sist ga ut i 2007, som var en oppjustering av førsteutgaven fra 1987.

 • Les artikkel
 • Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

  Skjemaene Anbudsinnbydelse (Landbruksdepartementet 1994), Anbud for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1998) og Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1994) er modernisert og foreligger nå i digital form.

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook