Tips i nettbruk for landbruket

Gjennom et prosjektsamarbeid med landbruksorganisasjonene i innlandet har vi utarbeidet tre faktaark med tips om bruk av nett både for organisasjoner som vil formidle, og for bønder som søker kunnskap. 

I 2015 gjennomførte Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet og Skogkurs et forprosjekt for å kartlegge bønders bruk av nett, og behov for samlet informasjon.  

Det ble gjennomført en spørreundersøkelsen for å kartlegge i hvilken grad bønder i Innlandet bruker Internett for å skaffe seg informasjon og kunnskap, og hvilke holdninger de har til bruk av nettet for dette. Undersøkelsen er en del av et forprosjekt i Innlandet som skal kartlegge behovet for å samle kunnskap på nett – for bønder (herunder også skogeiere) og landbrukets organisasjoner. 

Et av resultatene fra forprosjektet var å fokusere på å øke kunnskapen om bruk av nettet både for organisasjonene som vil formidle, og for bønder som søker kunnskap. 

Forprosjektet utarbeidet tre faktaark for å oppnå dette. Faktaarkene kan lastes ned gratis, og omhandler følgende tre tema: 

I faktaarket for bønder har vi samlet tips til måter å finne fram på nettet, og svært mange nettadresser som er relevante for landbruket. Mange av adressene er hentet fra brosjyren «Ny bonde? Ny skogbruker?"  utarbeidet av Kompetanseløft Trøndersk landbruk. 

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Utmark som næring

  Dato: 31.05.2019

  Region: Ås

  Varighet: 15 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 31.05.2019

  Kommune: Spydeberg

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Nordreisa

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook