Tips i nettbruk for landbruket

Gjennom et prosjektsamarbeid med landbruksorganisasjonene i innlandet har vi utarbeidet tre faktaark med tips om bruk av nett både for organisasjoner som vil formidle, og for bønder som søker kunnskap. 

I 2015 gjennomførte Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet og Skogkurs et forprosjekt for å kartlegge bønders bruk av nett, og behov for samlet informasjon.  

Det ble gjennomført en spørreundersøkelsen for å kartlegge i hvilken grad bønder i Innlandet bruker Internett for å skaffe seg informasjon og kunnskap, og hvilke holdninger de har til bruk av nettet for dette. Undersøkelsen er en del av et forprosjekt i Innlandet som skal kartlegge behovet for å samle kunnskap på nett – for bønder (herunder også skogeiere) og landbrukets organisasjoner. 

Et av resultatene fra forprosjektet var å fokusere på å øke kunnskapen om bruk av nettet både for organisasjonene som vil formidle, og for bønder som søker kunnskap. 

Forprosjektet utarbeidet tre faktaark for å oppnå dette. Faktaarkene kan lastes ned gratis, og omhandler følgende tre tema: 

I faktaarket for bønder har vi samlet tips til måter å finne fram på nettet, og svært mange nettadresser som er relevante for landbruket. Mange av adressene er hentet fra brosjyren «Ny bonde? Ny skogbruker?"  utarbeidet av Kompetanseløft Trøndersk landbruk. 

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 23.02.2019

  Kommune: Aremark

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 470,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.02.2019

  Region: Helgeland

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Smart bruk av skogfond

  Dato: 25.02.2019

  Kommune: Tønsberg

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.02.2019

  Region: Hasugalandet

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook