Samarbeid med NKK om kurset «Ettersøk videregående»

Skogkurs har inngått et samarbeid Norsk Kennel Klubb (NKK) om utvikling av kurset «Ettersøk Videregående».  I slutten av mai foregår utdanning av instruktører til kurset.

I forbindelse med endring i forskrift av 22.08.2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst, gjeldende fra 1. april 2016, skal alle som påtar seg ettersøk av hjortevilt på vegne av det offentlige ha gjennomgått kurset «Ettersøk videregående». Kurset er to – delt og består av en teoretisk del som gjennomføres som e – læring og en praktisk utedag.

Samarbeidet mellom NKK og Skogkurs omfatter blant annet å utarbeide og gjennomføre en utdanning av instruktører for kurset «Ettersøk videregående» og det første instruktørkurset skal arrangeres på Honne 27. og 28. mai.

Mer om instruktørkurset

Når instruktørene er utdannet vil det bli arrangert kurs i «Ettersøk videregående» over hele landet, avhengig av etterspørsel.

I forbindelse med dette samarbeidsprosjektet er det nedsatt en prosjektgruppe bestående av:

 • Hans Petter Klokkerengen
 • Christian Vole
 • Knut J. Herland
 • Vidar Holthe
 • Dagh Bakka

Prosjektledelsen er lagt til Skogkurs, og prosjektleder er Dagh Bakka.

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Dagh Bakka

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Utmark som næring

  Dato: 31.05.2019

  Region: Ås

  Varighet: 15 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 31.05.2019

  Kommune: Spydeberg

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Nordreisa

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook