Foto: Svenska Skogsplanter

Nytt prosjekt: Plantekvalitet og etableringsevne – Snutebiller og næringsstatus

Bakgrunnen for prosjektet er skogbrukets behov for planter av beste kvalitet. Utfordringer med snutebiller krever at plantene er robuste og har god beskyttelse mot snutebilleskader. Det er også viktig å tilegne seg kunnskap om tiltak som bidrar til å redusere skadeomfanget i plantefeltene, herunder markberedning.

Dette er et samarbeidsprosjektet mellom NIBIO, Viken Skog, AT Skog, Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Vest-Agder. Skogkurs skal stå for formidlingen av resultatene fra prosjektet.

NIBIO ved forsker Inger Sundheim Fløistad er prosjektleder. Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets Utviklingsfond og  Skogtiltaksfondet og strekker seg over tre år.  Det er etablert en referansegruppe bestående av representanter fra partene og fylkesmennene i aktuelle fylker, samt Skogkurs.

Tirsdag 12. april var det oppstart ute i felt, med befaring og opplæring i markberedning med gravemaskin. Dette skjedde på Lista og Marnardal i Vest-Agder. For den praktiske delen hyret vi inn maskinfører Hans Ole Lyseggen fra Trysil, til daglig skogsmaskinfører hos Ola Grønnæss. Han har bred erfaring i markberedning med gravemaskin. De som skal stå for markberedningen er entreprenørene Golden og Øyslebø.


Fra venstre: Jan Fredrik Sundt, Farsund kommune, Hans Ole Lyseggen, maskinfører og Atle Golden, maskinfører og entreprenør.

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Trygve Øvergård

  Skogbehandling, PEFC Skogstandard

  952 24 019

  to@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Utmark som næring

  Dato: 31.05.2019

  Region: Ås

  Varighet: 15 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 31.05.2019

  Kommune: Spydeberg

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Nordreisa

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook