Fagsamling vei 2018 med rekordmange deltakere

Fagsamling vei 2018

Årets fagsamling vei ble arrangert i Vestfold den 17. og 18. oktober. Hele 72 personer møtte opp til årets samling, noe som er rekord. Fagsamlingen ble utført med foredrag på Quality Hotel i Tønsberg og ekskursjon påfølgende dag til ulike destinasjoner i Vestfold.

Dag 1
Ulike foredragsholdere tok opp temaer som bruk av ulike fjeltyper til veibygging (v/ Ole Nashaug), etablering av fjelltak/sprenging av fjell (Kjell Foss AS) og sprengfjell-teknikk (entrep. P.A. Lia) før lunsj. Geosynteser og rør blir stadig viktigere i veianlegg og Viacon presenterte noe av hva som finnes i markedet. Forskning er viktig for å forstå og kanskje kunne gjøre noe med dagens og fremtidens utfordringer i et veianlegg. Mikael Bergqvist fra Skogforsk gikk inn på noe av det som er aktuelt i Sverige. Bruer og bæreevne er i fokus, noe som er av interesse også for norske forhold.

Etter en kort pause ble temaet bæreevneklassifisering gått nøyere igjennom av Safecontrol, før Skogkurs tok opp mangelen på veivedlikehold som følge av inaktive og sovende veilag. Veivedlikeholdsforeninger kan være en organisering som kan forbedre situasjonen og VVFWEB er et glimrende verktøy som letter regnskapet. Til slutt ble naturskadetakst gått igjennom av en rutinert veiplanlegger, Terje Uthushagen. Skader på veianlegg som følge av økt ekstremvær vil trolig forekomme oftere i årene fremover. Dagen ble rundet av og deltagerne møttes seinere til utsøkt middag og god stemning. 

 


Foredragene fra fagsamlingen finner du her.
 

 

Dag 2
Fullastet buss dro av gårde til Bakke Mølle. Et kulturhistorisk innslag. Der innehaver loset deltagerne gjennom mange hundre år med mølle og sagbrukshistorie. Neste stopp var på en skogsbilvei i Holmestrand, vest for innsjøen Eikeren. Denne veien ble tatt av flom, noe som førte til opprusting og omlegging av veitraseen i 2014. Nevnte entreprenør P.A. Lia sto for arbeidet med sprengfjellteknikk. Veien er langbratt og svingete pga. topografien, men en ting er sikkert: bæreevnen og drenssystemene er upåklagelig. Skogeier og skogeiers regnskapsfører kom med nyttig informasjon om strategi, skogbeskatning, bruk av skogfond og tilskudd før lunsj til en fantastisk utsikt og strålende sol.  

Siste stopp ble på en skogsbilvei nær Haslestad Bruk. Denne veien er under opprusting av den samme entreprenøren P.A. Lia, også etter metoden sprengfjellteknikk. Som veien befart tidligere er denne også bratt og svingete, men like solid. Sprengfjellteknikken sørger for å danne dype drenerende grøfter og et solid bærelag. Det benyttes kun graver med boreapplikasjon og en annen graver til å sortere og legge ut massene fortløpende. Valsing og utlegging av tilkjørt slitelag er egne operasjoner som gjennomføres til slutt. For mange er denne teknikken mindre kjent enn f.eks. bruk av fjelltak underveis på veien. Det fascinerende er at prisen og kvaliteten blir omtrent den samme. Noen mangler ble riktignok avdekket av de deltagende veiplanleggere på samlingen, som enkelte stigninger og kurver som var noe for bratte og smale. Dette er vesentlige momenter for å sikre trygg transport på veien.

Konklusjonen bør være at: for å bygge om en skogsbilvei i krevende terreng eller bygging av ny vei, bør man benytte en god veiplanlegger til å utarbeide en oversiktlig byggeplan, gjerne i dialog med en kompetent entreprenør.  


Rekordmange deltakere på fagsamling vei 2018

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk, landbruksveier

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 24.11.2018

  Region: Voss - Grendahuset Grimshalli

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.11.2018

  Region: lom

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

  Dato: 25.11.2018

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 410,-
 • Påmelding og informasjon
 • Tynning med motorsag, planlegging og hogst

  Dato: 26.11.2018

  Kommune: Namsos

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Foto: Magasinet Skog

  Råd og vink om bruk av motorsag

  Her finner du gode råd om hvordan du kan bruke motorsaga på en sikker og effektiv måte.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook