Skogsvei

Frivillig MVA-registrerte veianlegg mindre gunstige enn før

Tidligere har et MVA-registrert skogsveianlegg kunnet fakturere anleggsbidrag til sine medlemmer for bygging og opprusting av skogsvei uten påslag av MVA. Dermed ble skogeiere som ikke var MVA-registrert spart for MVA-kostnaden. Med nye skatteregler må alle som ikke skal levere næringsoppgave (såkalte kapitalskogbrukere) få faktura med påslag av MVA.

Årsaken til denne endringen skyldes at Skatteetaten ønsker lik behandling av merverdiavgiften (MVA) for alle som driver skogbruk utenfor næring. De såkalte kapitalskogbrukerne får som kjent beholde MVA på alle sine inntekter, men får samtidig MVA som kostnad på alle investeringer.

Tidligere kunne MVA-registrerte veianlegg / veiforeninger fakturere alle anleggsbidrag på opprusting og nybygging uten MVA.

Heretter må altså veiforeningen holde styr på hvem som driver virksomhetsskogbruk og hvem som driver kapitalskogbruk. Til virksomhetsskogbrukerne kan veilaget fakturere anleggsbidrag uten påslag av mva, men må fakturere med påslag av MVA til de som driver kapitalskobruk.

Den nye ordningen skaper mer jobb for veiforeningen, samtidig som nytten helt faller bort for de fleste medlemmene. Eneste unntaket er virksomhetsskogbrukere som har hatt MVA-omsetning under 50.000 kroner og av den grunn ikke er MVA-registrerte. Disse vil fortsatt kunne få faktura uten MVA og spare denne kostnaden.


Les mer om saken på Kunnskapsskogen.

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie - 10 timer

  Dato: 29.04.2019

  Region: åfjord

  Varighet: 10 timer

 • 1 430,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 02.05.2019

  Region: Birkenes-Lillesand

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.05.2019

  Kommune: Sula

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie - 10 timer

  Dato: 02.05.2019

  Kommune: Rakkestad

  Varighet: 10 timer

 • 1 840,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook