Diskusjon rundt terrengskader i flotte omgivelser i Ørsta. Foto Trygve Øvergård

Storsatsing på Norsk PEFC Skogstandard

Allskog har gjennomført 8 distriktsvise skogdager med bistand fra Skogkurs, fra Ørsta i sør til Lødingen i nord. Temaet har vært den nye Norsk PEFC Skogstandard som ble gjort gjeldende fra 1. februar i år.

Målgruppen har vært entreprenører og maskinførere som utfører oppdrag for andelslaget. I underkant av 200 deltakere har vært med på arrangementene. Planen er at de samme deltakerne skal gjennomføre nettkurset om skogstandarden.


Midlertidig bru over bekk i Surnadal, Foto Trygve Øvergård.

Skogdagene har i sin helhet vært utedager, der kravpunktene livsløpstrær og døde trær, vannbeskyttelse, terrengskader og friluftsliv har hatt særlig fokus. I tillegg ble det fokusert på andre kravpunkter som var gode demonstrasjonsobjekter i felt.
Deltakerne var aktive og det ble mange gode diskusjoner underveis.

Ei rypemor hadde lagt ni egg midt ute på et stort hogstfelt i Rana. Foto: Trygve Øvergård.

 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Trygve Øvergård

  Skogbehandling, PEFC Skogstandard

  952 24 019

  to@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Utmark som næring

  Dato: 31.05.2019

  Region: Ås

  Varighet: 15 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 31.05.2019

  Kommune: Spydeberg

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.06.2019

  Kommune: Nordreisa

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook