Aso Kaderi fra Iransk Kurdistan får veiledning av instruktør Hans Fjerdrumsmoen

Grønn kompetanse - Integreringstiltak for asylsøkere

Skogkurs gjennomfører i 2016 et prosjekt sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som skal bidra til integrering av flyktninger som venter på, eller har fått, bosetning i Norge. Det skjer i samarbeid med gartnerskolen på Vea og sammen med mottakene i Gjøvik, Østre Toten og Hamar.

Det kom rekordmange flyktninger til Norge i fjor, og det er en viktig oppgave å sørge for at de som bosettes i landet blir godt integrert i samfunnet. En viktig forutsetning for det er å bidra til at de får bedre kunnskap om norsk arbeidsliv og skaffer seg arbeid.

Dette er tilrettelagte kurs i skogbruk som gjennomføres ved hjelp av lokale instruktører fra Aktivt Skogbruk, og i hagebruk ved samarbeid med gartnerskolen på Vea ved Moelv. I tillegg til det rent faglige gis deltakerne praktisk språkopplæring og innføring i hvordan landbruket i Norge er organisert og drives. Vi vil også forsøke å bidra til at deltakerne kan få kortere oppdrag innenfor skogkultur og parkstell, og til at deltakerne gjør seg opp en mening om de ønsker å utdanne seg innen landbruk.


Glade kursdeltakere med kursbevis for gjennomført kurs sammen med instruktør Hans Fjerdrumsmoen.

Så langt er det gjennomført to ukeskurs i skogplanting for asylsøkere ved Gjøvik mottak. Det ene kurset med seks kurdere fra Syria og Iran, det andre med fem syrere og en fra Irak. Deltakere var interesserte og motiverte, og instruktør Hans Fjerdrumsmoen er svært fornøyd med innsatsen til deltakerne som han mener kan gå rett ut i jobb etter kurset.

Prosjektet fortsetter etter sommeren med flere kurs i skogbruk og hagebruk.

 

Alle foto: Bjørn Einar Rakstang

 

Klargjøring av hullpipe.

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Grong

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogfond og skatt

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 4 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 16.01.2019

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook