Direktørskifte og Aktivt Skogbruk markert på Skogkurs sitt årsmøte

Skogkurs sitt årsmøte ble arrangert på Honne 23. mai. Gaute Nøkleholm ble gjenvalgt som styreleder, og det var heller ingen andre utskiftinger i styret. For øvrig var kun ordinære årsmøtesaker oppe til behandling.

Som avslutning på årsmøtet ble Sjur Haanshus takket for innsatsen gjennom 9 år som administrerende direktør ved bedriften. Nøkleholm sa i sin takketale at Haanshus i denne perioden hadde bidratt sterkt til å styrke Skogkurs sin anseelse og posisjon hos samarbeidspartnere og medlemmer, og at han forlater en veldrevet bedrift med kompetente og motiverte medarbeidere og sunn økonomi.

Den nytilsatte direktøren, Eva Christine Skagestad, ble også ønsket velkommen, og hun kvitterte med å si at hun gledet seg til å ta fatt på jobben og ville gjøre sitt beste for å utvikle bedriften videre.

Etter årsmøtet var det et miniseminar for å markere at kursserien Aktivt Skogbruk runder 40 år i 2017. Senior prosjektleder Geir Myklestad viste gjennom et historisk tilbakeblikk hvordan kursene har utviklet seg, og fortalte at det i løpet av disse årene er arrangert nær 24 000 kurs med i alt 134 000 deltakere! Nøkkelen til suksessen er god organisasjon, motiverte og kompetente instruktører og samarbeid med sentrale og lokale skogbruksaktører.

Fylkesskogsjef Tor Morten Solem tok for seg hvordan Aktivt Skogbruk i dag benyttes som verktøy til kompetansebygging og aktivitetsfremmende tiltak i Trøndelag, og roste det høye faglige nivået på både fagstoff og instruktører.

Til slutt fortalte Morten Lien om sitt arbeid som instruktør, og roste samarbeidet med både «støtteapparatet» på Skogkurs, og med samarbeidspartnere i forvaltning og veiledningstjeneste i Trøndelag.

 

Fylkesskogsjef Tor-Morten Solem.

 

 

 

Kontakt

 • Seniorrådgiver

  Sjur Haanshus

  Eiendomsforvaltning

  901 05 850

  sh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 20.11.2017

  Region: Søre Sunnmøre

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer

  Dato: 22.11.2017

  Kommune: Norddal

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 23.11.2017

  Region: Setesdal (Iveland-Bykle)

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.11.2017

  Kommune: Melhus

  Varighet: 15 timer

 • 2 070,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogbrukets klimakalkulator – klima.skogkurs.no

  Kalkulatoren synliggjør skogens og skogbrukets rolle i klimasammenheng. Den har inngangene: Skogstilstand, skogbehandling og trebruk/bioenergi.

 • Les artikkel
 • Foto: Magasinet Skog

  Råd og vink om bruk av motorsag

  Her finner du gode råd om hvordan du kan bruke motorsaga på en sikker og effektiv måte.

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook