Direktørskifte og Aktivt Skogbruk markert på Skogkurs sitt årsmøte

Skogkurs sitt årsmøte ble arrangert på Honne 23. mai. Gaute Nøkleholm ble gjenvalgt som styreleder, og det var heller ingen andre utskiftinger i styret. For øvrig var kun ordinære årsmøtesaker oppe til behandling.

Som avslutning på årsmøtet ble Sjur Haanshus takket for innsatsen gjennom 9 år som administrerende direktør ved bedriften. Nøkleholm sa i sin takketale at Haanshus i denne perioden hadde bidratt sterkt til å styrke Skogkurs sin anseelse og posisjon hos samarbeidspartnere og medlemmer, og at han forlater en veldrevet bedrift med kompetente og motiverte medarbeidere og sunn økonomi.

Den nytilsatte direktøren, Eva Christine Skagestad, ble også ønsket velkommen, og hun kvitterte med å si at hun gledet seg til å ta fatt på jobben og ville gjøre sitt beste for å utvikle bedriften videre.

Etter årsmøtet var det et miniseminar for å markere at kursserien Aktivt Skogbruk runder 40 år i 2017. Senior prosjektleder Geir Myklestad viste gjennom et historisk tilbakeblikk hvordan kursene har utviklet seg, og fortalte at det i løpet av disse årene er arrangert nær 24 000 kurs med i alt 134 000 deltakere! Nøkkelen til suksessen er god organisasjon, motiverte og kompetente instruktører og samarbeid med sentrale og lokale skogbruksaktører.

Fylkesskogsjef Tor Morten Solem tok for seg hvordan Aktivt Skogbruk i dag benyttes som verktøy til kompetansebygging og aktivitetsfremmende tiltak i Trøndelag, og roste det høye faglige nivået på både fagstoff og instruktører.

Til slutt fortalte Morten Lien om sitt arbeid som instruktør, og roste samarbeidet med både «støtteapparatet» på Skogkurs, og med samarbeidspartnere i forvaltning og veiledningstjeneste i Trøndelag.

 

Fylkesskogsjef Tor-Morten Solem.

 

 

 

Kontakt

 • Seniorrådgiver

  Sjur Haanshus

  Eiendomsforvaltning

  901 05 850

  sh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Smart bruk av skogfond

  Dato: 28.02.2018

  Kommune: Råde

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 01.03.2018

  Region: Bjordal

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

  Dato: 03.03.2018

  Region: Setesdal (Iveland-Bykle)

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.03.2018

  Kommune: Namdalseid

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Miljøregistrering i skog (MiS) er en storsatsing finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og er en implementering av skogbrukets sektoransvar for bevaring av miljøverdier i skog.

 • Les artikkel
 • Foto: Magasinet Skog

  Råd og vink om bruk av motorsag

  Her finner du gode råd om hvordan du kan bruke motorsaga på en sikker og effektiv måte.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook