Direktørskifte og Aktivt Skogbruk markert på Skogkurs sitt årsmøte

Skogkurs sitt årsmøte ble arrangert på Honne 23. mai. Gaute Nøkleholm ble gjenvalgt som styreleder, og det var heller ingen andre utskiftinger i styret. For øvrig var kun ordinære årsmøtesaker oppe til behandling.

Som avslutning på årsmøtet ble Sjur Haanshus takket for innsatsen gjennom 9 år som administrerende direktør ved bedriften. Nøkleholm sa i sin takketale at Haanshus i denne perioden hadde bidratt sterkt til å styrke Skogkurs sin anseelse og posisjon hos samarbeidspartnere og medlemmer, og at han forlater en veldrevet bedrift med kompetente og motiverte medarbeidere og sunn økonomi.

Den nytilsatte direktøren, Eva Christine Skagestad, ble også ønsket velkommen, og hun kvitterte med å si at hun gledet seg til å ta fatt på jobben og ville gjøre sitt beste for å utvikle bedriften videre.

Etter årsmøtet var det et miniseminar for å markere at kursserien Aktivt Skogbruk runder 40 år i 2017. Senior prosjektleder Geir Myklestad viste gjennom et historisk tilbakeblikk hvordan kursene har utviklet seg, og fortalte at det i løpet av disse årene er arrangert nær 24 000 kurs med i alt 134 000 deltakere! Nøkkelen til suksessen er god organisasjon, motiverte og kompetente instruktører og samarbeid med sentrale og lokale skogbruksaktører.

Fylkesskogsjef Tor Morten Solem tok for seg hvordan Aktivt Skogbruk i dag benyttes som verktøy til kompetansebygging og aktivitetsfremmende tiltak i Trøndelag, og roste det høye faglige nivået på både fagstoff og instruktører.

Til slutt fortalte Morten Lien om sitt arbeid som instruktør, og roste samarbeidet med både «støtteapparatet» på Skogkurs, og med samarbeidspartnere i forvaltning og veiledningstjeneste i Trøndelag.

 

Fylkesskogsjef Tor-Morten Solem.

 

 

 

Kontakt

 • Seniorrådgiver

  Sjur Haanshus

  Eiendomsforvaltning

  901 05 850

  sh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie - 10 timer

  Dato: 30.09.2017

  Region: sør gudbrandsdal

  Varighet: 10 timer

 • 1 700,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.10.2017

  Kommune:

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 03.10.2017

  Kommune: Marnadal

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 03.10.2017

  Kommune: Elverum

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 195,-
 • Pris eks. frakt

  Ungskogpleie - Temabok

  Boka er fullstendig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven. Den vil være til nytte både for uerfarne og erfarne skogeiere.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Veivedlikehold - Skogkurs veileder

  Denne veilederen har hentet mye materiale og ideer fra temaboken om veivedlikehold som Skogkurs sist ga ut i 2007, som var en oppjustering av førsteutgaven fra 1987.

 • Les artikkel
 • Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

  Skjemaene Anbudsinnbydelse (Landbruksdepartementet 1994), Anbud for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1998) og Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1994) er modernisert og foreligger nå i digital form.

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook