Skogdag Vindafjord

Fra «pøbelgran» til lottogevinst – en skogdag

Skogdagen er et tilbud til Kyst-Norges skogeiere. Den setter fokus på noen av de viktigste økonomiske temaene omkring skogreisingsskogen og skogbruket langs kysten: Hvordan gjør vi plantefeltet til en LOTTOGEVINST?

Skogdagen arrangeres med en innedel og en utedel. Fokus er på skogeierøkonomi i lys av tre hovedutfordringer i kystskogbruket:

 • Skogen hogges for tidlig. Hva er de økonomiske konsekvensene av dette?
 • Mange planter ikke etter hogst. Hvorfor lønner det seg å plante gran etter hogst?
 • Plantefeltene står ofte uten å bli rydda. Hvorfor er ungskogpleie det mest lønnsomme tiltaket i skogbehandlingen?

Hensikten er å bidra til at skogeieren kan ta mer kunnskapsbaserte beslutninger om egen skog. For å vise den formidable virkningen på økonomien av aktiv og riktig bruk av skogfond med skattefordel demonstreres Skogfondskalkulatoren med konkrete eksempler.

Skogkurs har foreløpig tre instruktører i Aktivt Skogbruk som har opplæring for skogdagen, og konseptet blir prøvd ut denne høsten i fylkene Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. Hvis responsen er god vil flere instruktører neste år få opplæring slik at skogdagen kan arrangeres i alle kystfylkene.

Skogkurs bidrar i Kystskogbrukets prosjekt «Kompetansebygging i kystskogregionen». Vi utvikler tilrettelagte kurs og annen kunnskapsformidling både for kystskogeierne og for Kyst-Norges veiledningsapparat. Først ut er et nytt skogdagkonsept. Det kommer mer utover høsten.Klikk her for produktark om skogdagen

Ta kontakt med Torgunn Solli i Kystskogbruket på e-post eller på telefon 994 98 088.

For mer informasjon om skogdagen eller andre tilrettelagte kurs, kontakt Bjørn Einar Rakstang, Skogkurs.

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2017

  Kommune: Hamarøy

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2017

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 2 070,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 26.10.2017

  Region: Asker, Oslo

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 26.10.2017

  Kommune: Meland

  Varighet: 15 timer

 • 2 070,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 195,-
 • Pris eks. frakt

  Ungskogpleie - Temabok

  Boka er fullstendig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven. Den vil være til nytte både for uerfarne og erfarne skogeiere.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Veivedlikehold - Skogkurs veileder

  Denne veilederen har hentet mye materiale og ideer fra temaboken om veivedlikehold som Skogkurs sist ga ut i 2007, som var en oppjustering av førsteutgaven fra 1987.

 • Les artikkel
 • Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

  Skjemaene Anbudsinnbydelse (Landbruksdepartementet 1994), Anbud for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1998) og Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1994) er modernisert og foreligger nå i digital form.

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook