Vi søker prosjektleder – Miljø / Skogskjøtsel

Skognæringen i Norge opplever en økende oppmerksomhet og bevissthet rundt miljø og skogskjøtsel. SKOGKURS søker derfor etter en ny medarbeider med faglig trygghet, engasjement og gjennomføringsevne innen dette området.

Vil DU bli vår nye kollega?

 


Skogbrukets Kursinstitutt (SKOGKURS) gjennomfører utviklingsprosjekter og tilbyr kurs- og kompetansetiltak rettet mot skog- og utmarkssektoren. Vi har en lands- dekkende virksomhet med kontorsted på Biri, sentralt plassert mellom mjøsbyene. Mer om Skogkurs.


Som prosjektleder vil du få medansvar for faglig innhold, utvikling og gjennomføring av kurs og andre prosjekter innenfor fagtemaene miljø og skogskjøtsel. Hovedmålgruppene du vil jobbe med vil være skogeiere, maskinførere/skogsarbeidere og funksjonærer både i privat og offentlig virksomhet.

Stikkord for aktuelle arbeidsoppgaver - avhengig av din kompetanse:

 • skogskjøtsel med fokus på foryngelses- og ungskogpleiefasen
 • skogsertifisering – PEFC og FSC
 • hensyn til vann og vannbeskyttelse gjennom skogbehandling og driftsteknikk
 • andre aktuelle problemstillinger rundt miljø og klima.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • relevant erfaring og nettverk
 • prosjektledererfaring
 • god på skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • gode evner til å skape og videreutvikle relasjoner
 • interesse og evne for kompetanseformidling.

På Skogkurs får du:

 • konkurransedyktige betingelser
 • god pensjons- og forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • romslig og utfordrende fagmiljø med stor takhøyde
 • inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.

Ser dette interessant ut? Vi håper å høre fra akkurat deg!

Ring oss gjerne for mer informasjon.
Kontakt adm. direktør Eva Skagestad, tlf: 971 74 457, e-post: es@skogkurs.no eller senior prosjektleder Trygve Øvergård, tlf: 952 24 019, e-post: to@skogkurs.no. Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til post@skogkurs.no.

Søknadsfrist: 10. november 2017

Kontakt

 • Administrerende direktør

  Eva Skagestad

  971 74 457

  es@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 14.12.2018

  Kommune: Fitjar

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.12.2018

  Kommune: Bamble

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.01.2019

  Region: Balestrand

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook