fagsamling

Fagsamling vei 2017

Årets Fagsamling Vei ble arrangert til Molde, 18. og 19 oktober. Samlingen ble gjennomført for 28. gang, og deltakertallet var veldig bra med 68 personer dag 1 og 50 personer dag 2.

Dag 1 ble åpnet av landbruksdirektøren i Møre og Romsdal, Frank Madsøy. Fylkesskogmester Åsmund Asper fra samme fylke tok over pinnen og snakket om utfordringer knyttet til flaskehalser og oppskriving av veilisten med hensyn til lengde og totalvekt på tømmerbilene. Med unntak av en sesjon med et veiprosjekt i Halsa kommune hvor det skal bygges erstatningsveier for E39, som skal skjære igjennom et skogsterreng, ble resten av dagen viet til Ras, flom og Skred.

Skogbrukssjef i Rauma, Rune Horvli startet tematikken rundt ras, flom og skred med å fokusere på ansvar, lovverk og utfordringer knyttet til midlertidig godkjenning av driftsveier. Jørn Lileng i landbruksdirektoratet snakket om pågående prosjekter og utfordringer knyttet til ras, flom og skred. Jan Bjerketvedt fra NMBU/NIBIO viste oss eksempler på hva som kan være utløsende faktorer for ras, flom og skred, samt hvilke verktøy som kan benyttes til planlegging av diverse arealbaserte inngrep og samtidig begrense faren for naturfarer. I tillegg snakket Bjerketvedt om pågående prosjekter knyttet til tematikken.

Hallvard Berg fra NVE fortalte forsamlingen om deres rolle og om Naturfareforum som skal drive med forebyggende arbeid i tilknytning til naturfare. Sandra Alnes fra Ldir avsluttet innesesjonen med å sette forsamlingen inn i lover og regler knyttet til naturskader og hvordan naturskadetakst kan gjennomføres.

Nytt av året var at forsamlingen ble tatt med ut på befaring på dag 1. Vi reiste opp i marka ovenfor Molde for å se på nybygd, kombinert skogsbilvei/turvei med utsikt over hele Molde. Der ble vi også underholdt av en livlig skogshistoriker ved navn Austigard.
 

Foredragene fra Dag 1 finner du her.
 


Dag 2 satte vi oss på bussen for å beskue utfordringene med ras, flom og skred i praksis. Været var praktfullt, og diskusjonene ble mange. Vi så på taubanedrifter kombinert med nye veier, store bratte skogområder som ligger overfor byggefelter med stor fare for skred ved feil inngrep, og en gravedrift hvor økonomien til skogeier ble veldig god etter god planlegging av tømmerkjøper. Underveis stoppet vi ved vakre Valldal for lunsj og vi kjørte ned Trollstigen med varierende spenningsnivå på passasjerene i bussen.

Deltakerne var engasjerte og den utfordrende tematikken rundt faren for ras, flom og skred ble godt belyst i praksis.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk, landbruksveier

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Grong

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogfond og skatt

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 4 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 16.01.2019

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook