Ny skogkulturkalkulator

NORSKOG, Skogeierforbundet og Skogkurs lanserer kalkulator for å beregne lønnsomhet på investeringer i skogkultur. I Skogkulturkalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger og få beregnet nåverdi og internrente.

Du kan du velge mellom 3 forskjellige skogkulturtiltak:

  • foryngelse
  • ungskogpleie
  • gjødsling

De færreste har ubegrenset med penger å bruke på skogkultur. Kalkulatorene er derfor ment å være en støtte i valget på hvilke tiltak du skal prioritere. Alle beregninger forutsetter at du som skogeier er næringsdrivende med momsregnskap. Beregninger skjer følgelig uten moms.


Skogkulturkalkulatoren

 


Mer informasjon på Kunnskapsskogen

 

Skogkulturkalkulatoren har blitt til i et samarbeid mellom NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Skogkurs i prosjektet «Skogkulturøkonomi». Prosjektet er finansiert av Skogtiltaksfondet og Skogbrukets Utviklingsfond.    

Kontakt

  • Senior prosjektleder

    Mikael Fønhus

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    992 87 002

    mf@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte

  • Del
  • Kurs

    Kurs

    Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

    Dato: 16.10.2018

    Kommune: Vennesla

    Varighet: 7.5 timer

  • 1 180,-
  • Påmelding og informasjon
  • Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

    Dato: 17.10.2018

    Kommune: Vennesla

    Varighet: 7.5 timer

  • 1 180,-
  • Påmelding og informasjon
  • Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

    Dato: 18.10.2018

    Kommune: Vennesla

    Varighet: 7.5 timer

  • 1 180,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 19.10.2018

    Kommune: Molde

    Varighet: 15 timer

  • 2 160,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Butikk

    Butikk

    Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

    Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Skoleskogen - notatbok

    Skoleskogen - Notatbok

    Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

  • 35,-
  • Pris eks. frakt

    TREFORSKERNE - materialpakke

    Materialpakke Treforskerne

    Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

  • 0,-
  • Pris eks. frakt

    Reco DVD

    Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

    Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

  • 232,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Miljøregistreringer i skog

    Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

  • Les artikkel
  • Foto: Magasinet Skog

    Råd og vink om bruk av motorsag

    Her finner du gode råd om hvordan du kan bruke motorsaga på en sikker og effektiv måte.

  • Les artikkel
  • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

    Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

  • Les artikkel
  • tiltak i tett eller forsømt skog

    Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

    Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

  • Les artikkel
  • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook