Fagbrevkurs for skogsmaskinførere

Er du skogsmaskinfører og ønsker å ta fagbrev som Skogsoperatør? 
Til høsten tilbyr MEF-skolen i samarbeid med Skogkurs et eget kurs som gjør det enklere å bestå teoridelen av fagprøven. Kurset består av 2 samlinger á 2 dager og med nettundervisning i perioden mellom samlingene.


De aller fleste av Norges godt over 600 skogsmaskinførere er svært dyktige praktikere i faget sitt, men mange liker ikke å lese pensum eller å skrive eksamensoppgaver.
– Derfor har vi laget et kurs for de som allerede jobber som maskinførere i skogbruket og som vil skaffe seg fagbrev som skogsoperatør, sier Mikael Fønhus hos Skogkurs.

Kursetopplegget ble testet i fjor vinter med 13 deltakere hovedsaklig fra Hedmark og Oppland. Alle besto teorieksamen etterpå!

Nå tilbys det 2 kurs; - ett i Trøndelag og ett på Vestlandet. 
– Men, det er selvfølgelig åpent også for folk fra Sør-, Øst- og Nord-Norge, sier Ida Ribler ved MEF-skolen.

Les mer og meld deg på HER


Praksiskandidatordningen gir voksne mulighet til å gå opp til fagprøve på grunnlag av nok allsidig praksis i faget.

Kravet for å kunne gå opp til fagprøven er:

 • Ha bestått den teoretiske eksamenen
 • Ha 5 års allsidig praksis i faget.

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 20.02.2019

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 20.02.2019

  Region: Haugalandet

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 23.02.2019

  Kommune: Aremark

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 470,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.02.2019

  Region: øyer

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook