Skogkurs utvikler nytt kurs: Integrert plantevern i skog

Særlig på god mark er foryngelsen en del steder blitt svært vanskelig.

God foryngelse er svært viktig for økonomien til skogeieren. Sammen med NIBIO, Viken Skog, Mattilsynet, Fylkesmennene i Østfold og Vestfold samt utvalgte kommuner arbeider Skogkurs med et kurstilbud som blir en påbygging for innehavere av sprøytesertifikat. Til grunn ligger forskriften om plantevernmidler, og målsetningen er å lære en differensiert ungskogpleie, og at bruken av kjemiske midler skal reduseres betraktelig samtidig som man sikrer god nok foryngelse av skogen. Dermed kan vi redusere både kostnader og miljøbelastning.

En invasjon av de svartelistede arter rødhyll og kjempespringfrø, i tillegg til de tradisjonelle problemartene, gjør mange steder foryngelsen svært vanskelig. Samtidig er bruken av kjemiske sprøytemiddel kraftig redusert i skogbruket, noe som gjør foryngelsen enda mer krevende. Med den nye «Forskrift for plantevernmidler» kreves det en integrert behandling av ungskogfelter. Her må alle tiltak nøye vurderes, gjerne i en kombinasjon av mekaniske eller kjemiske virkemidler.

Kunnskapen om de nevnte svartelisteartene i skogbruket er ganske begrensede. Derfor tester vi ut noen enkle tiltak mot disse to artene. Sammen med eksisterende kunnskap og erfaringer er målsetningen å ha et en-dags kurs klart i løpet av 2019 eller 2020.

 

Aktivt Skogbruk-instruktør Hans-Ole Arnesen stubbebehandler rødhyll-stubber for å se effekten på forskjellige tidspunkt og konsentrasjoner.

 

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 20.06.2019

  Kommune: Rendalen

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting på markberedt felt

  Dato: 20.06.2019

  Kommune: Kongsvinger

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting på markberedt felt

  Dato: 21.06.2019

  Kommune: Kongsvinger

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 24.06.2019

  Kommune: Lierne

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook