Kurspriser 2018


Prisene gjelder kurs i landbruket, og kurs for skoleelever/lærlinger**, vernepliktige**, fritidsbrukere**, og inkluderer kursbok.

Betal kursprisen med eiendommens skogfondsmidler, også for familiemedlemmene! Skattefordelen reduserer egenandelen til 30 % (for de fleste). For de med høyest marginalskatt blir egenandelen bare 8 %.


Varighet Hverdag Helg*
4 timer 800,- 980,-
7.5 timer 1180,- 1410,-
10 timer 1390,- 1770,-
15 timer 1740,- 2160,-
22.5 timer 2650,- 3330,-
52.5 timer 5620,- Ikke helgekurs
Ekstra kursdag (7,5 t) -
ut over ordinær kurstid
760,- 1020,-
Leie av instruktør (i 7,5 t)
I tillegg kommer reise- og verktøygodtgjørelser.
3800,- 5100,-


*Det regnes som helgepris når 50% eller mer av kurstimene gjennomføres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

** For vernepliktige, fritidsbrukere og lærlinger/elever utenfor skogbruket vil i tillegg til kursprisen også instruktørens reise- og verktøyutgifter fordeles på deltakerne og medfaktureres (vil variere med geografisk plassering av kurset).

Kompetansebevis i plastkortutgave kan utstedes ved forespørsel. Pris kr 60,-


Plantevernkurs Hverdag Helg *
Grunnkurs, 15 timer 2540,- 2960,-
Fornying av autorisasjon, 7,5 timer 1980,- 2210,-
I tillegg til kursprisen kommer eventuelle kostnader til helsepersonell ved forelesing om helserisiko.


Stipend, leie av traktor
Skogsarbeiderstipend for deltakere på 52,5 t kurs,
utbetales i henhold til deltakernes oppmøtedager.
410,- kr/oppmøtedag
Godtgjørelse for leie av traktor under kurs. 370,- kr/bruksdag

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    952 71 799

    gm@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte