Innføring i utmarksbasert reiseliv, med vekt på vertskapsrollen.

 • 120,-

 • ISBN: 978-82-7333-152-6
 • Heftet ”Innføring i utmarksbasert reiseliv, med vekt på vertskapsrollen” er kurslitteratur for et todagers kurs med samme navn. Heftet tar for seg sentrale tema rundt oppstart av en bedrift innenfor utmarksbasert reiseliv.

  Heftet er delt inn i tre moduler:

  1.     Grunnlag for utmarksbasert reiseliv
  2.     Etablering og administrasjon
  3.     Vertskapsrollen

  Tema som omhandles i første modul er ressursvurdering, marked, aktuelle produkter og aktiviteter. Modul to fokuserer på oppstart og etablering av en bedrift, økonomi, regelverk, planlegging og markedsføring. Den tredje modulen omhandler vertskapsrollen og de oppgavene som medfølger en servicenæring som reiselivet er. 
   
   
   


  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-

 • Inkl. MVA
 • Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-

 • Inkl. MVA
 • Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-

 • Inkl. MVA
 • Jaktsalg - Temahefte

  Heftet setter fokus på tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester.

 • 180,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Smart bruk av skogfond

  Dato: 20.03.2018

  Region: Vestfold

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 21.03.2018

  Kommune: Gjøvik

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

  Dato: 22.03.2018

  Kommune: Gjøvik

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 23.03.2018

  Region: Rissa

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Hjortevilt 2018

  Hjortevilt 2018

  Velkommen til HJORTEVILT 2018 - landets største seminar om hjorteviltet, på Lillehammer 10. og 11. april. Påmelding innen 28. mars med muligheter for tidligpåmelding med rabatt.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook