Innføring i skogbruk - Temabok

 • 200,-

 • ISBN: 978-82-7333-154-0
 • Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

  Temaboka og kurstilbudet sikter mot skogeiere som har eller skal overta skogeiendom og som har liten eller ingen kjennskap til skogbruk, og eiere som har eid en eiendom en tid men har vært lite aktiv i sin forvalterrolle.

  Boka gir en innføring i hva det vil si å eie og drive en skogeiendom.
  Her får leseren innblikk i emner som omhandler skogbruksplanen, forvalteransvaret, andre næringsmuligheter basert på eiendommens ressurser, flerbrukshensyn og miljøsertifisering, om skogens utvikling og om skogbehandling i de ulike utviklingsfasene, skogbrukets aktører og hvor skogeiere kan søke råd, veiledning og kompetanse, og tømmerverdi og tømmeromsetning.

  For skogeiere som ønsker å utføre alle eller deler av arbeidsoppgavene på egen eiendom kan dette være starten på mange trivelige økter.
  For skogeiere som innser at de må sette bort arbeidsoppgaver gir boka kunnskap om hvor man  kan henvende seg.

  Denne temaboka blir benyttet som materiell for deltakere i opplæringstilbudet i Aktivt Skogbruk, men den vil også være til nytte for dem som ønsker å lese på egen hånd.


  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-

 • Inkl. MVA
 • Skogkurs Resyme - Nr. 07 Skogbruk og kulturminneforvaltning

  Kildene til størstedelen av vår historie ligger ikke i arkiver eller på museer,men i bygninger, vegfar, ?øtningsanlegg, gravhauger, fangstgroper og alle deandre kulturminnene som ligger i landskapet.

 • 15,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 14.12.2018

  Kommune: Meland

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.12.2018

  Kommune: Kragerø

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.12.2018

  Kommune: Bamble

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.01.2019

  Region: Balestrand

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook