Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

 • 195,-

 • ISBN: 978-82-7333-209-7
 • Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

  Norsk PEFC Skogstandard ble sist revidert i 2016. Det er gjort flere endringer og det er kommet inn to nye kravpunkter slik at det nå er 27 til sammen. Skogeierens forvalteransvar har fått et sterkere fokus i den nye standarden. Det samme gjelder friluftsliv, vann og vannbeskyttelse, og det er gitt tydeligere krav til kompetanse og planlegging.

  Kursheftet presenterer standardens kravpunkter, hensikten med disse og forslag til praktisk gjennomføring. Disse forslagene er basert på erfaringer fra praktiseringen av standarden hos tømmerkjøperne og kursvirksomheten ved Skogbrukets Kursinstitutt.

  Skogbrukets Kursinstitutt har revidert kursheftet i samarbeid med Norges Skogeierforbund, Norskog og PEFC Norge.


  Kantsoner i Skog - Veileder 4

  Kantsoner skal være den stabile overgangen mellom skog og andre naturtyper som myrer, bekker, elver, vann og innmark.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Livsløpstrær i praksis - Veileder 1

  SKI-veileder 1 gir en faglig oppsummering og oversikt over tema Livsløpstrær i praksis, -funksjon og utvelgelse. Veilederen er laget i samsvar med Norsk PEFC Skogstandards kravpunkter.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Lukket hogst i granskog - Veileder 2

  SKI-veileder 2 gir en faglig oppsummering og oversikt over temaet: Lukket hogst i granskog. Veilederen er laget i samsvar med Norsk PEFC Skogstandards kravpunkter.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Skogshøns og skogbruk - Veileder 3

  Veilederen fokuserer på aktuelle hensyn og tiltak. Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie - 10 timer

  Dato: 30.09.2017

  Region: sør gudbrandsdal

  Varighet: 10 timer

 • 1 700,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.10.2017

  Kommune:

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 03.10.2017

  Kommune: Marnadal

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 03.10.2017

  Kommune: Elverum

  Varighet: 15 timer

 • 1 670,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Veivedlikehold - Skogkurs veileder

  Denne veilederen har hentet mye materiale og ideer fra temaboken om veivedlikehold som Skogkurs sist ga ut i 2007, som var en oppjustering av førsteutgaven fra 1987.

 • Les artikkel
 • Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

  Skjemaene Anbudsinnbydelse (Landbruksdepartementet 1994), Anbud for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1998) og Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1994) er modernisert og foreligger nå i digital form.

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook