Grunnleggende om skogbruk

Innføring i skogbruk - Temabok

Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 180,-

 • Inkl. MVA
 • Skogkurs Resyme - Nr. 07 Skogbruk og kulturminneforvaltning

  Kildene til størstedelen av vår historie ligger ikke i arkiver eller på museer,men i bygninger, vegfar, ?øtningsanlegg, gravhauger, fangstgroper og alle deandre kulturminnene som ligger i landskapet.

 • 15,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Innføringskurs i skogbruk.

  Dato: 02.11.2017

  Region: Setesdal (Iveland-Bykle)

  Varighet: 10 timer

 • 1 700,-
 • Påmelding og informasjon
 • Innføringskurs i skogbruk.

  Dato: 16.11.2017

  Region: Birkenes-Lillesand

  Varighet: 10 timer

 • 1 700,-
 • Påmelding og informasjon
 • Innføringskurs i skogbruk.

  Dato: 28.11.2017

  Kommune: Kongsvinger

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Hvem gjør hva i skogbruket?

  Forvirret over hvem som har ansvar for hva i Skogbruket i Norge? Skogbrukets Kursinstitutt og Midt-Norsk Skogsenter har utarbeidet en oversikt over organisasjonene i skogbruket for å gjøre det enklere å orientere seg.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I fem filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook