Norsk PEFC Skogstandard

Velg visning:

 • Kantsoner

  Kantsoner i Skog - Veileder 4

  Kantsoner skal være den stabile overgangen mellom skog og andre naturtyper som myrer, bekker, elver, vann og innmark.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Livsløpstrær i praksis - Veileder 1

  SKI-veileder 1 gir en faglig oppsummering og oversikt over tema Livsløpstrær i praksis, -funksjon og utvelgelse. Veilederen er laget i samsvar med Norsk PEFC Skogstandards kravpunkter.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Lukket hogst forside

  Lukket hogst i granskog - Veileder 2

  SKI-veileder 2 gir en faglig oppsummering og oversikt over temaet: Lukket hogst i granskog. Veilederen er laget i samsvar med Norsk PEFC Skogstandards kravpunkter.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er i utgangspunktet skrevet med tanke på deltakere på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller på tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 195,-

 • Inkl. MVA
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshøns og skogbruk - Veileder 3

  Veilederen fokuserer på aktuelle hensyn og tiltak. Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak.

 • 20,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

  Dato: 02.05.2017

  Kommune: Bardu

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 130,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 02.05.2017

  Kommune: Lindesnes

  Varighet: 4 timer

 • 770,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 02.05.2017

  Region: sør aurdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 130,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting eller naturlig foryngelse

  Dato: 03.05.2017

  Region: Nord troms

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 130,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Veivedlikehold - Skogkurs veileder

  Denne veilederen har hentet mye materiale og ideer fra temaboken om veivedlikehold som Skogkurs sist ga ut i 2007, som var en oppjustering av førsteutgaven fra 1987.

 • Les artikkel
 • Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

  Skjemaene Anbudsinnbydelse (Landbruksdepartementet 1994), Anbud for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1998) og Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg (Landbruksdepartementet 1994) er modernisert og foreligger nå i digital form.

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook