Skogbruksplan

Relaskop

Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 60,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Nye skogbruksplaner i Nordre Land – praktisk bruk av planen

  Dato: 04.03.2019

  Region: Land

  Varighet: 4 timer

 • 500,-
 • Påmelding og informasjon
 • Nye skogbruksplaner i Nordre Land – praktisk bruk av planen

  Dato: 07.03.2019

  Region: Land

  Varighet: 4 timer

 • 500,-
 • Påmelding og informasjon
 • Nye skogbruksplaner i Nordre Land – praktisk bruk av planen

  Dato: 15.03.2019

  Region: Land

  Varighet: 4 timer

 • 500,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 19.03.2019

  Region: Sømna/Brønnøy

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook