Skogkurs info om miljøhensyn

Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

Denne serien med info-ark er ment for å gi skogeiere og ansatte i skogbruksnæringen en kortfattet innføring i ulike tema og forklare mye brukte begreper som til tider kan være vanskelig å forstå. Det er også lenket videre til relevante nettsider, der man kan fordype seg mer. 

Arkene kan skrives ut i A4-format (pdf), men er opprinnelig ment for å leses på pc, mobil eller nettbrett. 

 


Livsløpstrær og død ved

Store og grove trær, både døde og levende, er svært viktige for det biologiske mangfoldet. I dette infoarket ser vi litt på hva som gjør disse miljøelementene så viktige og hvorfor og hvordan vi kan sikre gode forekomster av slike også i produksjonsskogen.  Skogvern

10 % av skogen i Norge skal vernes for å ta vare på hele variasjonen av naturtyper, arter og landskap. I dette infoarket forklares det hvilke ulike former for vern vi har i Norge, hvordan prosessen rundt skogvern fungerer, og hva som er status på skogvernet i 2018.   Biologisk mangfold 

Biologisk mangfold er et mye brukt begrep når det snakkes om skogbruk og miljøhensyn. Men hva er egentlig et biologisk mangfold og hvorfor er det så viktig å ivareta?  Rødlista
 

Rødlista blir ofte nevnt når det snakkes om biologisk mangfold og truede arter. Hva som er hensikten med en slik liste, hvordan den blir til og hvorfor arter og naturtyper havner på rødlista omtales i dette infoarket. Fremmede arter 

Fremmede arter byr på store forvaltningsmessige utfordringer, men hvorfor er det slik? Og hva er egentlig en fremmed art? Kulturminner i skog 

Kulturminner er viktige for vår kulturarv og identitet, men hva menes egentlig med et kulturminne, og hvordan skal vi ta vare på dem? Kantsoner 

Ivaretagelse av gode og stabile kantsoner mot vann- og vassdrag, våtmarksområder og myrer er et av de viktigste miljøhensyn vi tar under en skogsdrift. Hva gjør disse så viktige?  

 


Kontakt

 • Martin Moi Stener

 • Prosjektleder

  Martin Moi Stener

  Miljøkommunikasjon og skogsertifisering

  454 50 662

  mms@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 14.12.2018

  Kommune: Fitjar

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.12.2018

  Kommune: Bamble

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.01.2019

  Region: Balestrand

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook