regional avvirkning

Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

Du kan også velge mellom ulike parametre som gir umiddelbar endring av visningen.

NB: Det er store datamengder som settes i sving, spesielt for kartsidene, derfor er det lengre lastetid for disse enn vanlige nettsider.


Tømmerpriskalkulatoren kombinerer data fra SSBs tabeller for skogavvirkning og konsumprisindeks og viser tømmerprisen i løpende priser (kroneverdien på et gitt tidspunkt) og faste priser (justert for prisstigning). Oppdateres med månedlige oppdaterte data fra SSB.


Regional avvirkning og tilvekst henter data fra SSBs tabeller for skogavvirkning og årlig tilvekst i 1000 m3. Figuren viser tilveksten fordelt på gran, furu og lauv for årene fra 2006 og fram til siste år. Oppdateres med årlige oppdaterte data fra SSB.


Kommunalt kart over skutt elg og hjort viser avskytningen pr. kommune fordelt på kjønn og alder for siste jaktår, og oppdateres med årlige data fra SSBs jaktstatistikk. Ved å holde musepekeren over den aktuelle kommunen vises antallet for valgt kategori.


Skogkulturkart henter data fra SSBs tabeller for skogplanting og viser antall planter, plantet areal og total plantekostnad. Kartet viser informasjonen på fylkesnivå og man kan velge å vise data fra 1971 og fram til siste år.  Oppdateres med årlige oppdaterte data fra SSB.


Kontakt

 • Prosjektleder, ph.d.

  Endre H. Hansen

  GIS, Skogbruksplanlegging

  954 43 705

  eh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

  Skogbrukets HMS-utvalg

  Skogbrukets HMS-utvalg har jobbet for god HMS i skogbruksnæringen siden 1974 og består av representanter fra sentrale aktører i næringen.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 21.09.2019

  Region: Ås

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 26.09.2019

  Kommune: Balsfjord

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 01.10.2019

  Kommune: Songdalen

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 02.10.2019

  Kommune: Songdalen

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Facebook