Skogbeskatning - Skogkurs veileder

Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

Målet med veilederen er å formidle den nye kunnskapen på en så enkel måte som mulig.

Veilederen er på 20 sider og kan printes ut, men er først og fremst bygd for digital lesing. Derfor inneholder den mange linker til digitale skjema, kalkyler og fordypningsstoff på andre nettsider.

 

Last ned veilederen her!
Last ned veilederen her!


Last ned veilederen her!


Veilederen er lagd i samarbeid med NORSKOG innenfor prosjektet «Skattefaglig beslutningsverktøy». Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Skogtiltaksfondet og nasjonale rentemidler bevilget av Landbruksdirektoratet.


Kontakt

  • Prosjektleder

    Mikael Fønhus

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    992 87 002

    mf@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte

    Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

    Skogfond

    Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

    Skog og ligning

    I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 og 2017.
     

  • Del på sosiale medier:
  • Kurs

    Kurs

    Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

    Dato: 02.05.2017

    Kommune: Bardu

    Varighet: 7.5 timer

  • 1 130,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

    Dato: 02.05.2017

    Kommune: Lindesnes

    Varighet: 4 timer

  • 770,-
  • Påmelding og informasjon
  • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

    Dato: 02.05.2017

    Region: sør aurdal

    Varighet: 7.5 timer

  • 1 130,-
  • Påmelding og informasjon
  • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

    Dato: 03.05.2017

    Region: Setesdal (Iveland-Bykle)

    Varighet: 4 timer

  • 770,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Butikk

    Butikk

    Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

    Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Ressurser og forvaltning

    Ressurser og forvaltning - Temabok

    Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

  • 180,-
  • Pris eks. frakt

    Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

    Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Smart bruk av skogfond - kurshefte

    Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

    Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

  • 130,-
  • Pris eks. frakt

    Nåverdier og relative verdier - plastkort

    Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

  • 10,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Facebook