Hjortevilt 2019

Hjortevilt 2019

Velkommen til HJORTEVILT 2019 - landets største seminar om hjorteviltet, på Ringsaker 27. og 28. mars. Påmeldingsfristen er 20. mars.

Presentasjoner 

Det forventes 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 15. seminaret i rekken, og med bra spennvidde i programmet.

Seminaret arrangeres i år på Scandic Hotell Ringsaker.

Elgjakt


Program

 

 • Endringer i sett dyr-instruksen i 2018: Hvorfor, hvordan og hva ble resultatet?
  Erling Solberg, Norsk institutt for naturforskning 
 • Bærekraftig bestandsstørrelse for hjortevilt.
  Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag   
 • Parasitter hos hjort.
  Jørn Våge, Veterinærinstituttet 
 • Grensevilt, norsk – svensk forskningsprosjekt på elg, ulv og jerv.
  Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet, Evenstad. 
 • Ulv og elgjakt, utvikling av sett, tildelt og felt elg i områder med og uten ulv.
  Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet, Evenstad.  
 • Hjortens arealbruk, bestandsestimat i bestandsplaner.
  Erling Meisingseth, Norsk institutt for bioøkonomi 
 • Grenser i hjorteviltforvaltninga – treng hjorteviltforskrifta ein revisjon?
  Torstein Storaas, Høgskolen i Innlandet, Evenstad
 • Vitenskapskomiteens rapport om CWD skrantesjuken.
  Bjørnar Ytrehus, Norsk institutt for naturforskning 
 • Når er det skadeskyting, ny modell fra forskningen. 
  Bjørnar Ytrehus, Norsk institutt for naturforskning 
 • Handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.
  Espen Stokke, Landbruk- og matdepartementet 
 • Skrantesjuke – status og veien videre.
  Erik Lund, Miljødirektoratet 
 • Jakt og ettersøk på hjortevilt – noen juridiske problemstillinger.
  Pål S. Jensen, Zenit Advokater AS
 • Når elgen skal bli mat, slaktehygiene, transport og bly i kjøttet.
  Terje Melnæs, Østerdalsmat 
 • Nytt fra Skogkurs,
  Dagh Bakka

- forbehold om justeringer i programmet


 


Tidligere seminarer
 

Program       2018

Presentasjoner 2018Presentasjoner

Program       2017

Presentasjoner 2017Presentasjoner

Program       2016

Presentasjoner 2017Presentasjoner


 

 


Kontakt

 • Prosjektleder

  Dagh Bakka

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

  Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

  Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

  Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

  Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 20.02.2019

  Kommune: Radøy

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 20.02.2019

  Region: Setesdal (Iveland-Bykle)

  Varighet: 10 timer

 • 1 840,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 20.02.2019

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 20.02.2019

  Region: Haugalandet

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktsalg - Temahefte

  Heftet setter fokus på tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook