Hjortevilt 2018

Hjortevilt 2018

Velkommen til HJORTEVILT 2018 - landets største seminar om hjorteviltet, på Lillehammer 10. og 11. april. Påmeldingsfrist 06. april.

 

Det forventes 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 14. seminaret i rekken, og nok en gang med stor spennvidde i programmet.

Av temaene nevnes:

 • Hjorteviltforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet til Landbruk- og matdepartementet.
 • Cwd – korleis implementera i viltforvaltinga.
 • Vitskap og sunt bondevit, foring av elg i Stor-Elvdal.
 • Villsvinene i Østfold, ressurs eller skadedyr.
 • Skrantesjuken, status og veien videre.
 • Rapport/overvåking av hjortevilt.        
 • Hjorteviltregisteret, et nyttig verktøy.
 • Næringsutvikling i utmark.
 • Elghunder til bjørnejakt, hva kreves?
 • Jaktammunisjon til hjortevilt, med eller uten bly?
 • Økonomiske konsekvenser av store rovdyr.
 • Verktøy for jaktsalg.

Vi har innen de ulike tema skaffet 15 spennende forelesere fra Norge og Sverige.

Seminaret arrangeres i år på Scandic Hotell på Lillehammer.

Elglos


Program

Tirsdag 10. april

10.00 Registrering

11.00 Åpning ved Statsråd Jon Georg Dale, Landbruks- og matdepartementet

 • Hjorteviltforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, næringsutvikling i utmark – Espen Stokke, Landbruks- og matdepartementet

12.00 Lunsj

13.00

 • Viltforskriften – Erik Lund, Miljødirektoratet
 • Skrantesjuken, status og veien videre – Harald Øverby, Mattilsynet
 • Cwd – korleis implementera i viltforvaltinga – Arve Aarhus, Vestskog
 • Elgen på Vega i 25 år, Vega-prosjektet – Erling Solberg, NINA
 • Betydningen av hjortedyr for økningen i flåttbårne sykdommer – Atle Mysterud, Universitetet i Oslo
 • Vitskap og sunt bondevit – fôring av elg mot trafikkulukker  – Torstein Storaas, HINN, Evenstad
 • Nytt fra Hjorteviltregisteret – Bodil Haukø og Ane Johansen, Naturdata
 • Ulv og utmarksøkonomi, økonomiske konsekvenser av store rovdyr – Arne Rørå, NORSKOG

18.00 Avslutning

19.00 Middag. Sosialt samvær
 

Onsdag 11. april

07.30 Frokost

08.30

 • Villsvinene i Østfold – Pål Sindre Svae, Utmarks-avdelingen for Akershus og Østfold
 • Digitale løsninger for effektivt jaktsalg. Guidet storviltjakt – Stein Oddvar Østgård, Inatur
 • Blyfrie kuler på hjortevilt – Jørund Lien, Jakt
 • Elghunder til bjørnejakt – Rasmus Boström, Bearskin
 • Internasjonale jaktgjester på norsk elgjakt, nytt om bladet Hjorteviltet – Frank Robert Lund, Trysilvassdragets Skogeierlag / Stiftelsen Elgen-Hjorteviltet
 • Nyheter fra Skogkurs – Dagh Bakka, Skogkurs

12.30 Avslutning

Lunsj

Det tas forbehold om mindre endringer

 


Kontakt

 • Prosjektleder

  Dagh Bakka

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

  Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

  Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

  Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 14.12.2018

  Kommune: Fitjar

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.12.2018

  Kommune: Bamble

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.01.2019

  Region: Balestrand

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktsalg - Temahefte

  Heftet setter fokus på tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook