Miljøregistreringer i skog

Miljøregistrering i skog (MiS) er en storsatsing finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og er en implementering av skogbrukets sektoransvar for bevaring av miljøverdier i skog.

Miljøregistrering i skog (MiS) har to hovedmål som er gjensidig avhengige av hverandre: Å bedre kunnskapen om miljøverdier i form av biologisk mangfold og kulturminner i skog, og å utvikle metoder for registrering og overvåking av disse.

Revidert MiS ble implementert juni 2017. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter denne datoen skal bruke ny MiS-metodikk.

Endringene i MiS innebærer blant annet at Natur i Norge (NiN) er integrert som en del av metodikken. NiN er utviklet for å kartlegge all natur i Norge. Det er et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Med NiN får fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat. Skogbruket skal fremdeles bruke MiS til å kartlegge og forvalte livsmiljøer, men beskrivelsen skal skje i henhold til NiN sitt system.


Nibio har laget en side med  oversikt over de publikasjoner som kommer fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra  omfattende forkningsrapporter og mindre artikler om aktuelle emner.

Nibios dokument-arkiv over MIS-publikasjoner
 

 

 


Kontakt

 • Prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Smart bruk av skogfond

  Dato: 20.03.2018

  Region: Vestfold

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 21.03.2018

  Kommune: Gjøvik

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

  Dato: 22.03.2018

  Kommune: Gjøvik

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 23.03.2018

  Region: Rissa

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook