Miljøregistreringer i skog

Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.  

Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skogbruksplanleggingen siden 2001. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige å ta vare på, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog. Metodikken er vitenskapelig basert.  

MiS har to hovedmål som er gjensidig avhengige av hverandre:

 • å bedre kunnskapen om miljøverdier i form av biologisk mangfold og kulturminner i skog
 • å utvikle metoder for registrering og overvåking av disse

Metoden for registrering av livsmiljøer i skog (MiS) er nå revidert, og i juni 2017 ble ny veileder presentert. Endringene innebærer blant annet at NiN er integrert som en del av metodikken.  

Natur i Norge (NiN) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge. Med NiN får fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat. Skogbruket skal fremdeles bruke MiS til å kartlegge og forvalte livsmiljøer, men beskrivelsen skal skje i henhold til NiN sitt system. 

Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke MiS-metodikk med NiN. I den forbindelse tilbyr Landbruksdirektoratet to ulike kurs: 

 • ett for prosjektplanleggere, oppdragsgivere, rådgivere og sertifikatholdere, der formålet er å gi alle som skal tilby MiS-kartlegging, kjennskap til den reviderte metodikken, og hva det innebærer både kostnadsmessig og praktisk (presentasjoner fra kurs i april 2018)

 • ett for feltkartleggere. Dette skal sette deltakerne i stand til å kartlegge MiS med bruk av NiN. Kurset arrangeres på Honne hotell og konferansesenter 23.-25. mai.  

Natur i Norge er et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Metoden er kunnskapsbasert og dynamisk; arbeidet med å tilpasse MiS til NiN, førte samtidig til justeringer i NiN.  

Natur i Norge er et system som deler naturen inn i typer (typeinndeling), basert på en gradientanalyse av ulike miljøvariabler. For å kunne gi en nærmere beskrivelse av naturen, alt ettersom kartleggerens behov, finnes i tillegg et beskrivelsessystem.  

Miljøregistrering i skog (MiS)

- er en storsatsing finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og er en implementering av skogbrukets sektoransvar for bevaring av miljøverdier i skog. 

NIBIO har laget en side med oversikt over de publikasjoner som kommer fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra omfattende forskningsrapporter og mindre artikler om aktuelle emner.


Kontakt

 • Prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 24.09.2018

  Region: Stavanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 25.09.2018

  Region: søndre land

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 180,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 26.09.2018

  Kommune: Ringerike

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

  Dato: 01.10.2018

  Kommune: Åsnes

  Varighet: 22.5 timer

 • 2 650,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook