Miljøregistreringer i skog

Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skogbruksplanleggingen siden 2001. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige for det biologiske mangfoldet, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog. Metodikken er vitenskapelig basert.

Ny veileder fra Landbruksdirektoratet

I 2017 ble NiN (Natur i Norge) integrert som en del av metodikken i MiS. Dette innebærer at beskrivelsen av livsmiljøene skal skje i henhold til NiN sitt system. For øvrig er MiS-metodikken den samme, og MiS skal fremdeles være skogbrukets verktøy for å kartlegge og forvalte livsmiljøer.

Med implementeringen av NiN, vil MiS bli del av en større helhet av kunnskap om natur. Med NiN får fagmiljøer og institusjoner et felles begrepsapparat, og et mer enhetlig system ved planlegging og gjennomføring av ulike forvaltningstiltak.

Samtidig med innføring av NiN i MiS, ble det foretatt en revidering av MiS. Alle nye prosjekter for miljøregistrering i skog, skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk. I den forbindelse har Landbruksdirektoratet utarbeidet en veileder som skal brukes ved kartlegging av MiS-livsmiljøer:
 

 

Natur i Norge (NiN) 

Natur i Norge er et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Metoden er kunnskapsbasert og dynamisk; arbeidet med å tilpasse MiS til NiN, førte samtidig til justeringer i NiN.

Natur i Norge er et system som deler naturen inn i typer (typeinndeling), basert på en gradientanalyse av ulike miljøvariabler. For å kunne gi en nærmere beskrivelse av naturen, alt ettersom kartleggerens behov, finnes i tillegg et beskrivelsessystem.

Ny kompetanse

Med ny veileder og endringer i MiS-metodikken som innebærer bruk av NiN, vil det være behov for ny kompetanse.

I den forbindelse tilbyr Landbruksdirektoratet kurs:

 • ett for prosjektplanleggere, oppdragsgivere, rådgivere og sertifikatholdere, der formålet er å gi alle som skal tilby MiS-kartlegging, kjennskap til den reviderte metodikken, og hva det innebærer både kostnadsmessig og praktisk (presentasjoner fra kurs i april 2018)
   
 • ett for feltkartleggere. Dette skal sette deltakerne i stand til å kartlegge MiS med bruk av NiN. Neste kurs arrangeres på Honne hotell og konferansesenter 13.-15. mai 2019.

I tilknytning til kursene er det utviklet en Skogkurs veileder. Den gir en kort innføring i MiS, NiN, formålet med NiN, og hvordan NiN skal tas i bruk ved miljøregistrering i skog.
 

Miljøregistrering i skog (MiS)

NIBIO har laget en side med oversikt over de publikasjoner som kommer fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra omfattende forskningsrapporter og mindre artikler om aktuelle emner.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 03.08.2019

  Region: Flå

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 300,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 12.08.2019

  Kommune: Porsgrunn

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere

  Dato: 12.08.2019

  Kommune: Evenes

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • FAGSAMLING for feltkontrollører av hjorteviltkjøtt

  Dato: 13.08.2019

  Region: Støren - Trøndelag

  Varighet: 4 timer

 • 450,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook