VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Innføringskurs i skogbruk.

Gjøvik, 14.02.2018

Nye skogeiere

Kursdata

 • Dato:

  14.02.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Honne Hotell og Konferansesenter

 • Kurskategori:

  Grunnleggende om skogbruk

 • Påmelding

 • Til:

  Det norske Skogselskap

 • Innen:

  13.02.2018

 • Oppdragsgiver:

  Det norske Skogselskap

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er spesialtilpasset nytilsatte i skogplanteskolene


 • Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus


  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Innføringskurs i skogbruk.

  Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien «din skog - dine muligheter». Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

  Innforing temabokMålgruppe
  Nye skogeiere som har overtatt skogeiendom og som har liten eller ingen kjennskap til skogbruk. Og eiere som har eid en eiendom en tid, men har vært mindre aktiv i sin forvalterrolle.

  Emner for kurset
  Inne (kveld 3-4 timer):

  • Skogbruksplanen som verktøy.
  • Forvalteransvar og skogpolitikk.
  • Andre næringsmuligheter basert på eiendommens ressurser.
  • Flerbrukshensyn og skogstandard.
  • Skogens utviklingsfaser og om skogbehandling.
  • Skogbrukets aktører, og hvor skogeiere kan søke råd, veiledning og kompetanse.
  • Skogfondsordningen
  • Tømmerverdi og tømmeromsetning.

  Ute (ca 7,5 timer):
  Denne kursdelen har som mål å gi grunnleggende svar på spørsmålene: når, hvorfor og hvordan. Omfang, og emnenes innhold tilpasses deltakerne.

  • Skogens utviklingsfaser
  • Hogst
  • Foryngelse
  • Ungskogpleie

  Varighet og praktisk info
  Det anbefales å gjennomføre dette kurset på 10 timer, med en innekveld deretter en utedag i skogen. Det er også mulig å velge å gjennomføre bare innedelen eller utedelen.


  Dette kurset finnes også som fjernundervisning.
   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 07 Skogbruk og kulturminneforvaltning

  Kildene til størstedelen av vår historie ligger ikke i arkiver eller på museer,men i bygninger, vegfar, ?øtningsanlegg, gravhauger, fangstgroper og alle deandre kulturminnene som ligger i landskapet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook