VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Vindfallhogst - 7,5 timer

Nesodden, 17.04.2018

Foto: Jon Eivind Vollen

Kursdata

 • Dato:

  17.04.2018

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Nesodden

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 180,-

  ( Landbruket )


  1 770,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Hans-Ole Arnesen


  Telefon: 90635393


  E-post: h-olearn@online.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 8

 • Innen:

  16.04.2018

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  Nesodden kommune.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er et samarbeid med Nesodden kommune.

  Kurset er fulltegnet


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm

  Hans Ole Arnesen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Bruk av skogbruksplan
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Juletreproduksjon
  GPS-jakt

  906 35 393

  h-olearn@online.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Vindfallhogst - 7,5 timer

  På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd.

  Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

  Målgruppe
  Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog.

  Foto: Harald MeisingsetEmner for kurset:

  • Verneutstyr
  • Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog
  • Aktuelt hjelpeutstyr
  • Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge
  • Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger
  • Sikre metoder for løskapping fra rotvelte
  • Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær.

  Egenøvelser er sentralt under hele kurset.
   
  Varighet og praktisk info
  Kurstid: 7,5 timer.

  Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført.

  Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst. 
   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Digital klave - kunnskapsskogen

  Bruk av digital klave

  En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook