VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogkveld med fokus på skjøtsel av bjørk

- Skogeiere fra kommunene Gjøvik samt Østre og Vestre Toten er invitert til denne samlingen.

Gjøvik, 24.04.2018

Kursdata

 • Dato:

  24.04.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Nedre Stokke, Redalen

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • Påmelding

 • Til:

  Skogbrukssjef Arnt Oluf Eide via SMS
  413 61 540

 • Innen:

  20.04.2018

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt: 18.00 - 21.00

  Mer informasjon om kursinnhold lenger ned på denne siden.


 • Instruktør / kursleder

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad


  Skogøkonomi

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Skogkveld med fokus på skjøtsel av bjørk

  Du inviteres med dette til skogkveld med stell av lauvskog som tema. Eiendommer med lauvskogbestand er spesielt invitert til denne skogkvelden, samt de med arealer som passer godt til kvalitetsproduksjon av lauvskog.

  Skogkvelden er selvsagt åpen for alle interesserte. Kvelden vil bli et minikurs i stell av lauvskog med vekt på bjørk. Hensikten er at du etter 2-3 timer med profesjonelle foredragsholdere fra Skogbrukets Kursinstitutt skal vite mer om følgende tema:

  • Planting og naturlig foryngelse av lauvskog
  • Avstandsregulering i ungskog og logikken bak – hvorfor, når og hvordan det utføres Vektlegging på balansen mellom grønn krone og trehøyde, 50 / 50
  • Stammekvisting, når, hvordan og hvorfor
  • Tynning
  • Kvalitetsproduksjon til godt betalte sortimenter
  • Sertifisering og dokumentasjon av utførte tiltak

  Tilsvarende samlinger holdes også i de andre Mjøs-kommunene og dersom du er forhindret fra å delta denne dagen, men ønsker mer innsikt i skjøtsel av lauvskog, ta kontakt for å sjekke ut om datoer i andre kommuner passer bedre.

  Enkel bevertning.

  Kurset er gratis for skogeiere.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til inforamsjon for deg og dine utenlandkse ansatte.

 • Les artikkel
 • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Stangmontert kjederyddesag

  Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook