VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Nye skogbruksplaner i Nordre Land – praktisk bruk av planen

Land, 14.02.2019

Kursdata

 • Startdato:

  14.02.2019


  Sluttdato:

  14.03.2019

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Aust-Torpa

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 500,-
 • Påmelding

 • Til:

  Ingun Th. Braanaas


  Telefon: 61 11 60 90


  E-post: ingun.t.braanaas@nordre-land.kommune.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 12

 • Innen:

  07.02.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  Nordre Land kommune

 • Tilleggsinformasjon

  Fredheim grendehus, Aust-Torpa kl 17.30-21.30


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Bjørnar Sørbøen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogstteknikk
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

  977 08 990

  bsorboen@gmail.com

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Nye skogbruksplaner i Nordre Land – praktisk bruk av planen

  Skogeierne i Nordre Land fikk i 2018 nye skogbruksplaner og dette er et skreddersydd kurs i å gjøre seg kjent med den nye planpermen med kart, samt mobil-app.

  Du tar med deg og bruker din egen plan aktivt på kurset. Du lærer å bruke planens informasjon til å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

   

  Emner som gjennomgås:

  • Planpermens innhold
  • Skogens utviklingsfaser
  • Faguttrykk og terminologi
  • Kart og kartkoder
  • Skogbruksplan på mobiltelefon – appen DinSkog
  • Skogeierens miljøansvar
  • Skogfond og tilskuddsordninger
  • Viktigheten av skogskjøtsel
  • Skogbruksøkonomien ved hogst
  • Hvordan skogbruksplandata kan brukes i forbindelse med planlegging av skogkultur, beregne tømmerinntekter, veibygging.
  • Skogbrukets aktører

   

  Varighet og praktisk info:

  Ca 4 timer. Kaffe/servering. Pris kr 500,- .

  Ta gjerne med deg partner eller neste generasjon skogeier. Partner eller neste generasjon skogeier som deltar sammen med skogeier får redusert kursavgifta med 50 %. 

  Kursavgiften kan finansieres med skogfond.

  Det blir tilbud om oppfølgingskurs på barmark, der en ser på skog i ulik alder og drøfter aktuelle tiltak.
   

  Kursdatoer, kurssted og påmelding:

  Torsdag 14/2: Fredheim grendehus, Aust-Torpa, kl 17.30-21.30
  Mandag 18/2: Rådhuset på Dokka, møterom 4. etasje, kl 17.30-21.30
  Tirsdag 19/2: Rådhuset på Dokka, møterom 4. etasje, kl 17.30-21.30
  Mandag 4/3: Rådhuset på Dokka, møterom 4. etasje, kl 17.30-21.30
  Torsdag 7/3: Fredheim Grendehus, Aust-Torpa kl 11.00-15.00
  Torsdag 14/3: Rådhuset på Dokka, møterom 4.etasje, kl 17.30-21.30
  Fredag 15/3: Fredheim Grendehus, Aust-Torpa kl 18.00-22.00

  Alle som har smarttelefon bør ha lastet ned "Din Skog"- appen før kursframmøte, å ha med brukernavn og passord.

   

   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook