VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer

Ålen, 17.01.2017

Kursdata

 • Dato:

  17.01.2017

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Ålen

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 770,-

  ( Landbruket )


  1 155,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til: Morten Lien


  Telefon: 41577017


  E-post: mortenlienmosand@gmail.com


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 10

 • Innen:

  16.01.2017

 • Oppdragsgiver:

  Styringsgruppa for skogbruksplan

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er gratis og gjennomføres i forbindelse med nye skogbruksplaner i kommunen. Ta med skogbruksplan.


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Morten Lien

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

  415 77 017

  mortenlienmosand@gmail.com

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Emner for kurset:

  • Skogbruksplanens innhold.
  • Skogens utviklingsfaser.
  • Faguttrykk og terminologi.
  • Skogbruksplankartet.
  • Skogbrukets aktører.
  • Planens miljøinformasjon og skogeierens miljøansvar.
  • Skogfond og tilskuddsordninger.
  • Tømmerressursenes økonomiske verdi.
  • Å bruke planinformasjonen til planlegging av skogkultur, hogst, beregne tømmerinntekter, veibygging mm.

   

  Varighet og praktisk info

  Kurset er tilrettelagt for 3-4 timer, og gjennomføres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skogbruksplan.
  Diskusjon, erfaringsutveksling og avklarende spørsmål er sentrale deler i kurset.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Miljøregistrering i skog (MiS) er en storsatsing finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og er en implementering av skogbrukets sektoransvar for bevaring av miljøverdier i skog.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook