VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ny skogbeskatning

- bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter

Gjøvik, 17.02.2017

Kursdata

 • Dato:

  17.02.2017

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

 • Kurskategori:

  Økonomi og skogfond

 • 2 900,-
 • Påmelding

 • Til: Nettpåmelding lenger ned!


  Telefon: 22 05 45 00


  E-post: rjspost@bondelaget.no

 • Innen:

  06.02.2017

 • Tilleggsinformasjon

  Fortsatt ledige plasser!

  I samarbeid med:


 • Instruktør / kursleder • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Ny skogbeskatning

  Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer!

  Inntektene fra skogen er skattepliktig som alle andre inntekter. Allikevel har skogbruksnæringen noen spesielle utfordringer som det har vært forsøkt å hensynta gjennom spesielle skatteregler. Om skogen skal beskattes som nærings- eller kapitalinntekt har frem til nå vært bestemt utfra en "utdatert" sjablongregel. Da det er nokså vanlig med ujevn avvirkning og tidvis store overskudd, har skogeieren hatt mulighet til å jevne ut inntektene skattemessig gjennom de såkalte gjennomsnittsligningsreglene. Fra 2016 er det innført nye regler for vurdering av om skogen anses som skattemessig virksomhet eller kapitalinntekt. Og, fra 2017 erstattes tidligere regler om gjennomsnittsligning med en ny ordning kalt tømmerkonto.
   

  Norges Bondelag og Skogbrukets kursinstitutt inviterer i denne anledning til kurs om den nye skogbeskatningen. Her vil du lære mer om hva som er nytt, hvilke utfordringer og muligheter ligger i regelverket, hvordan dette skal håndteres i praksis og hvordan dette påvirker skogbrukerens økonomi. Den enkelte skogeier må allerede ved levering av regnskapet for 2016 foreta en konkret vurdering knyttet til disse endringene. Dette kurset vil gi deg nyttige råd og tips som vil komme til stor nytte ved denne vurderingen.

   

  Meld deg på her!

  For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
  eller ring oss på telefon: 22 05 45 00 

  Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.
   

  Målgruppe:
  Regnskapsførere, økonomiske rådgivere, skogforvaltere, ansatte i forvaltningen og andre med interesse for skog og skogøkonomi.

  Forelesere:


  Pål Kristian Ormstad
  Rådgiver
  Bondelagets Servicekontor AS  Bjørn Helge Bjørnstad
  Prosjektkoordinator
  Skogbrukets Kursinstitutt


  Kursinnhold:

  • Nye regler for virksomhetsvurdering fra 1/1-2016
      - Hvor går grensen? - hobby, kapitalbeskatning eller virksomhetsbeskatning?
      - Hvordan håndterer vi overgangen?

  • Tømmerkonto erstatter gjennomsnittsligningsreglene fra 1/1-2017
      - Hvordan er de nye reglene, og hvordan håndterer vi dette i praksis?
      - Økonomiske konsekvenser?

  • Hvordan påvirker nye regler om virksomhetsvurdering og
    tømmerkonto eierskiftesituasjoner?

  • Skogfond
      - Smart bruk av skogfond med nye skatteregler

  • Skogøkonomi
      - Hva kjennetegner en fornuftig skogeier?
      - Hvordan planlegge driftsmessig optimalt?
      - Hvordan tilpasse seg nye skogbeskatningsregler?

  • Selskapsformer i skogbruket

   

  Pris:
  Kr 2.900

  Kursavgiften inkluderer lunsj og elektronisk kursdokumentasjon. Har du behov for overnatting i forbindelse med deltakelse, er det fint om du selv tar direkte kontakt med hotellet angående dette.
   

  Faglig oppdatering for regnskapsførere: 
  Skatt og avgift (5 timer)
  Finansregnskap (2 timer)

   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 og 2017.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook