VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

- vurdering av tiltak tynning i gran og furu

nord troms, april 2017

Relaskop

Kursdata

 • Kursmåned:

  April

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 130,-

  ( Landbruket )


  1 695,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til: Elisabeth Torstad


  Telefon: 40028515


  E-post: elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

 • Innen:

  24.04.2017

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Yngve Lommerud

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

  969 04 880

  y.lommerud@yahoo.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

  Kurset er spesielt tilrettelagt for maskinell tynning og gjennomgår planleggingsrutiner og vurdering av tynningsoppdrag, samt kontrollrutiner etter tynning.

   

  Deltakerne lærer å bruke relaskop for å utføre bestandsregistrering før tynning, utarbeide tynningsinstruks, og bruke bestandsinformasjonen for prising av tynningsdrifter.
  Etterkontroll hører med og man lærer enkel rutine for å kvalitetsikre arbeidsoppdraget etter tynning.

   

  Dataene som samles inn er basert på målinger med relaskop og bruk av grunnflatesum. Med et enkelt PC program kan dataene behandles i excel regneark.

  På kurset gjennomgås også betydningen av riktig trevalg og det å hogge på de riktige tredimensjonene, samt egenkontrollen som utføres fortløpende under tynning med relaskopet.

  Varighet og praktisk info
  Kurset varer i 7,5 timer og gjennomføres i sin helhet i skogen. Det legges stor vekt på egenøvinger.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Stangmontert kjederyddesag

  Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til inforamsjon for deg og dine utenlandkse ansatte.

 • Les artikkel
 • Skogbrukets klimakalkulator – klima.skogkurs.no

  Kalkulatoren synliggjør skogens og skogbrukets rolle i klimasammenheng. Den har inngangene: Skogstilstand, skogbehandling og trebruk/bioenergi.

 • Les artikkel
 • Interaktiv planteplassvelger

  Valg av planteplass er et spørsmål om liv eller død for planter som settes ut i skogen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook