VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogskjøtsel i ei ny tid

Trysil, 09.06.2017

Kursdata

 • Dato:

  09.06.2017

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Trysil

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 130,-

  ( Landbruket )


  1 695,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til: Tore Jevnaker


  Telefon: 95786902


  E-post: torejevn@online.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 8

 • Innen:

  01.06.2017

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset arrangeres i samarbeid med:

   


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Tore Jevnaker

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond

  957 86 902

  torejevn@online.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Skogskjøtsel i ei ny tid

  Hvor tett bør det plantes? Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand? Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtsel? Ulike måter å utføre ungskogpleie? Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?

  Kurset gir oppdatert kunnskap om skjøtsel av skog. Deltakerne tilegner seg  forutsetninger for å gjøre gode valg og beslutninger i egen skog.

  I denne sammenheng får deltakerne svar på: Hva, når og hvorfor.
  Kurset tilrettelegges ut fra lokale forhold, enten det er ved kysten eller i innlandet.

  Aktuelle emner for kursvarighet 7,5 timer:

  • Hvordan bruke skogbruksplanens informasjon effektivt?
  • Hvorfor det er viktig å variere plantetallet etter bonitetene.
  • Hvordan bedømme at det er utført godt plantearbeid?
  • Å lære og vurdere skjøtselsbehovet. Når er det riktig å starte med ungskogpleie? Hva er riktig tretetthet, og hvordan måles tettheten?  
  • Hvor lønnsomt er ungskogpleie?
  • Hvor mye inntekt i den framtidige gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?
  • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
  • Prioritering av ungskogbestand.
  • Hva er skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes til å betale skoginvesteringer (skjøtselsarbeid, veibygging/-vedlikehold mm.)? 
  • Hvor lite koster investeringen skogeieren når utgiftene dekkes fra skogfondet?
  • Hvor lite koster det å sette bort arbeidet når skogfondet benyttes til å betale kostnadene?
   Og hva tjener jeg på å gjøre jobben sjøl?
  • Hvem kontaktes når andre enn skogeier skal utføre jobben?

  Aktuelle emner for kursvarighet 4 timer:

  • Plantetall og økonomi, og hvorfor det er viktig å variere etter bonitetene.  
  • Planteavgang og kvalitet på plantearbeid.
  • Telling av planter på plantefeltet.
  • Hvordan vurdere skjøtselsbehovet?
  • Hvor mye inntekt i gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?  
  • Hva er riktig tetthet etter ungskogpleie og hvordan måles tretettheten?
  • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
  • Hva er eiendommens skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes?

  Varighet og praktisk info
  Kurset tilbys som to varianter med henholdsvis 4 og 7,5 timers varighet. Gjennomføres ute som skogbefaring i bestand med ulike problemstillinger. På 7,5 timers kurset nytes medbragt kaffe og niste rundt bålet. Diskusjon og erfaringsutveksling.   Kurs med 5-10 deltakere gjennomføres lokalt sammen med instruktør.  

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Stangmontert kjederyddesag

  Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til inforamsjon for deg og dine utenlandkse ansatte.

 • Les artikkel
 • Skogbrukets klimakalkulator – klima.skogkurs.no

  Kalkulatoren synliggjør skogens og skogbrukets rolle i klimasammenheng. Den har inngangene: Skogstilstand, skogbehandling og trebruk/bioenergi.

 • Les artikkel
 • Interaktiv planteplassvelger

  Valg av planteplass er et spørsmål om liv eller død for planter som settes ut i skogen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook