VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

- Stell og vedlikehold av sag og hogstteknikk

Narvik, 04.08.2017

Motorsag

Kursdata

 • Startdato:

  04.08.2017


  Sluttdato:

  05.08.2017

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Herjangen

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 2 070,-

  ( Landbruket )


  3 100,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til: Jakob Benjamin Jensen


  Telefon: 480 48 070


  E-post: post@skognissen.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 7

 • Innen:

  31.07.2017

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurrstart kl. 15 på fredag, ferdig kl. 22.
  Ta med motorsag og utstyr til saga. Vedlikehold av saga, inne hos kursleder.

  Dag 2: Oppmøte hos kursleder kl. 8:30.
  ​Vi kjører til skogs, hogst i 100 år gammelt granplantefelt.
  ​Ta med personlig verneutstyr (skogshjelm med øreklokker og visir), jakke med signalfarge, vernebukse og vernestøvler.
  ​Drivstoff til saga og mat og drikke til en kveld og en dag.
  ​Vi koker skgskaffe ute.
  ​Utdeling av kursbevis og avslutning kurset kl.16:30.
   


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Pål Westerbeek

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Juletreproduksjon

  482 37 664

  post@skognissen.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

  Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

  For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført.

  Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

  Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

  Målgruppe
  Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

  Emner for kurset

  • Vedlikehold, rutiner og sjekk av sagens verneutrustning.
  • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
  • Sikker bruk av hjelpeutstyr ved felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær.
  • Sikker kapping av stammer.
  • Sikkerhetsregler og personlig verneutstyr.
  • Praktiske øvinger.

  Varighet og praktisk info
  Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 


   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 5000,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 250,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 70,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Digital klave - kunnskapsskogen

  Bruk av digital klave

  En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

 • Les artikkel
 • Safe use of chainsaw and its maintenance

  «Safe use of chainsaw and its maintenance» er et kort sammendrag om sikker bruk av motorsag. Heftet kan du laste ned

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook