VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Fagsamling - feltkontrollører av hjorteviltkjøtt

Tysnes, 21.08.2017

Kursdata

 • Dato:

  21.08.2017

 • Varighet:

  4.5 timer

 • Kurssted:

  Mandelhuset, Våge, Tysnes, Hordaland.

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 500,-
 • Påmelding

 • Til:

  Nettpåmelding

 • Innen:

  14.08.2017

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Samlingen foregår kl. 16.30 - 20.30.


 • Instruktør / kursleder

 • Feltkontroll hjorteviltkjøtt

  Arve Aarhus


  Feltkontroll hjorteviltkjøtt

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Feltkontroll hjorteviltkjøtt

  477 50 258

  aaarh@online.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Fagsamling - feltkontrollører av hjorteviltkjøtt


  Meld deg på her


   

  De første kursene i Feltkontroll av hjorteviltkjøtt ble arrangert i 2010. Til og med 2016 er det blitt arrangert 195 kurs med 5573 deltagere i regi av Skogkurs.

  Det har skjedd en del innenfor hjorteviltkjøttomsetningen og annet som berører feltkontrollordningen siden 2010. Det kan i korthet nevnes bly i viltkjøtt, CWD og forandringer i Bransjestandarden.

  Når man er utdannet Feltkontrollør, kreves det ikke ytterlige kursing, men behovet for faglig påfyll og erfaringsutveksling burde være til stede.

  Hensikt:  Gi feltkontrollører mulighet for å tilegne seg informasjon om nye utfordringer og problemstillinger. Samt å kunne diskutere hvordan ordningen fungerer i praksis.

  Målgruppe: Personer som har tatt kurset Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.

  Sentrale emner:

  • Bly i viltkjøtt.
  • CWD og ny forskrift.
  • Forandringer i Bransjestandarden.Video om slakting og kjøttkontroll.
  • Erfaringsutvekslinger vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.

  Kursansvarlig:  Arve Aarhus, Skogkurs

   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktsalg - Temahefte

  Heftet setter fokus på tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook