VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer

- Inklusive ALMA-programmet

Setesdal (Iveland-Bykle), 20.02.2018

Kursdata

 • Dato:

  20.02.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 800,-

  ( Landbruket )


  1 200,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Lars Johan Skjeggedal


  Telefon: 41444017


  E-post: lskjeggedal@e-h.kommune.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  15.02.2018

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset går over 1 kveld


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Jannicke Modell Røhmen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Skogbruksplan (etter avtale)
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
   

  GPS-jakt

  993 17 145

  jannicke@skjeggedalvilt.com

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Emner for kurset:

  • Skogbruksplanens innhold.
  • Skogens utviklingsfaser.
  • Faguttrykk og terminologi.
  • Skogbruksplankartet.
  • Skogbrukets aktører.
  • Planens miljøinformasjon og skogeierens miljøansvar.
  • Skogfond og tilskuddsordninger.
  • Tømmerressursenes økonomiske verdi.
  • Å bruke planinformasjonen til planlegging av skogkultur, hogst, beregne tømmerinntekter, veibygging mm.

   

  Varighet og praktisk info

  Kurset er tilrettelagt for 3-4 timer, og gjennomføres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skogbruksplan.
  Diskusjon, erfaringsutveksling og avklarende spørsmål er sentrale deler i kurset.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook