VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Virkesutnytting ved manuell hogst - 15 timer

Skaun, 22.01.2018

Tømmer

Kursdata

 • Startdato:

  22.01.2018


  Sluttdato:

  23.01.2018

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 390,-

  ( Landbruket )


  2 090,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Sigrid Tiller


  Telefon: 72867253


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

 • Innen:

  15.01.2018

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Ingebrigt Landsem

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet

  902 31 679

  ingebr-l@online.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Virkesutnytting ved manuell hogst - 15 timer

  Dette kurset gir kunnskap om god utnyttelse av tømmerressursene gjennom planlegging og prioritering. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å tilpasse avvirkningen til den enkelte eiendoms skogressurser samt til konjunkturer i tømmermarkedet.

  Store verdier kan gå tapt dersom hogsten ikke er godt nok planlagt eller gjennomført. God utnyttelse av tømmerressursene er avgjørende for et godt økonomisk resultat av skogproduksjonen. Det er ved hovedhogsten skogeieren skal høste inntektene av investeringene som er gjort i foryngelse og bestandspleie, som f eks produksjon av spesialsortimenter, kvistfritt virke mm.

  Emner for kurset

  • Planlegging av hogst ut fra priser,sortimenter og kvaliteter.
  • Forstå pristabellens oppbygging og virkemåte,og hvordan dette har betydning for prioritering av bestand for hogst.
  • Kunnskap om ulike virkessortimenter og virkeskrav.
  • Virkeskontrakt, leveringsbestemmelser og rutiner ved tømmerleveranse.
  • Effektive og hensiktsmessig aptering, bruk av pristabell og målereglement under hogst.

  Varighet og praktisk info
  Anbefalt varighet: 15 timer
  Kursinnholdet og hvor grundig hvert emne behandles blir justert i forhold til varighet og deltakernes behov. Aktuell kursvarighet: 4, 7,5, 10, 15 og 52,5 timer.
  Kursene gjennomføres med 5-6 deltakere.
   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 5000,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 250,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 70,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Digital klave - kunnskapsskogen

  Bruk av digital klave

  En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

 • Les artikkel
 • Safe use of chainsaw and its maintenance

  «Safe use of chainsaw and its maintenance» er et kort sammendrag om sikker bruk av motorsag. Heftet kan du laste ned

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook