VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

MiS-kartlegging med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

Ullensaker, 11.04.2018

Kursdata

 • Dato:

  11.04.2018

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Park Inn by Radisson Oslo Airport

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 1 000,-
 • Påmelding

 • Til:


  Deltakerbegrensning: Maksimum 30

 • Innen:

  15.03.2018

 • Tilleggsinformasjon

  Dette er et kurs i regi av Landbruksdirektoratet.

  Oppstart kl. 09.30. Lunsj er inkludert.


 • Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen


  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

  Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk.

  Kurset er tilbud til alle interesserte, men henvender seg i første rekke til prosjektplanleggere, oppdragsgivere, rådgivere og sertifikatholdere.

  Formålet er at deltakerne etter endt kurs skal ha kjennskap til den nye registreringsmetodikken for MiS, og forstå hensikten med MiS og NiN. Kurset skal gi en oversikt over hva endringene innebærer, både kostnadsmessig og praktisk.

  Bidragsytere fra Landbruksdirektoratet, Universitetet i Oslo, PEFC Norge og Miljødirektoratet vil til sammen dekke følgende temaer:

  • Formålet med MiS-kartlegging, og hvorfor NiN skal tas i bruk
  • Generell innføring i NiN-systemet, og hvordan man beskriver natur etter NiN
  • Ny MiS-metodikk med NiN. Veiledere/instrukser
  • Hvordan kartleggingen forholder seg til lover, forskrifter og PEFC
  • Krav i henhold til tilskudd og utsetting av oppdrag
  • Planlegging og gjennomføring av prosjekter, inkludert håndtering av data

   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook