VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

MiS-kartlegging med NiN. Kurs for feltkartleggere

Gjøvik, 21.05.2019

NiN-kurs

Kursdata

 • Startdato:

  21.05.2019


  Sluttdato:

  23.05.2019

 • Varighet:

  22.5 timer

 • Kurssted:

  Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 1 000,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!

 • Innen:

  30.04.2019

 • Tilleggsinformasjon

  Dette er et kurs i regi av Landbruksdirektoratet.

  Oppstart 21. mai - kl. 10.00

  Avslutning 23. mai - kl. 15.00

   


 • Instruktør / kursleder

 • Prosjektleder

  Anna Lena Albertsen


  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for feltkartleggere

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). 

  Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk. 

  Kurstilbudet henvender seg til skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen. Etter endt kurs skal kursdeltakerne være i stand til å kartlegge MiS med NiN. De skal i tillegg forstå hensikten med MiS og NiN, og kjenne til forholdet mellom gammel og ny MiS-kartlegging.  

  Kurset strekker seg over tre dager og inneholder både teori og praktiske øvelser. Til kurset inngår et eget kurshefte der fagstoff og veiledere presenteres. Etter endt kurs vil kursdeltakere ha anledning til å delta i et lukket forum, der ressurspersoner vil kunne svare på spørsmål.  

  Innhold  

  • Generell innføring i NiN sitt type- og beskrivelsessystem for natur i Norge med hovedvekt på fastmarkssystemer og våtmarkssystemer med skog 
  • Innføring i MiS-livsmiljøer og hvordan de er plassert i NiN-systemet 
  • Gjennomgang av «Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN» 
  • Rutiner og opplegg for behandling av data 
  • Forvaltningsmessige konsekvenser av registreringene relatert til regelverk, sertifisering og andre naturregistreringer som er samlet i f.eks. Naturbase og Artskart
  • Feltdemonstrasjoner og øvelser i mindre grupper med hver sin instruktør

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook