VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Plantevernmidler - grunnkurs, 15 timer

Birkenes-Lillesand, 25.04.2019

Kursdata

 • Startdato:

  25.04.2019


  Sluttdato:

  03.05.2019

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 2 620,-
 • Påmelding

 • Til:

  Tormod Amundsen


  Telefon: 48959783


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 10

 • Innen:

  19.04.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset går over to kvelder og en dag


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Nils-Kåre Belland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Vegvedlikehold
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  907 57 052

  n-kbell@frisurf.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Plantevernmidler - grunnkurs, 15 timer

  Dette kurset gir det teoretiske og praktiske grunnlaget for å kunne avlegge autorisasjonsprøven i bruk av plantevernmidler. Prøven gjennomføres ved det lokale landbrukskontor.

  Emner for kurset:

  • Strategi for vegetasjonskontroll 
  • Plantevernmidler, godkjenning og bruk
  • Verneutstyr
  • Bruksområder for plantevernmidler
  • Utstyr for spredning
  • Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Dette punktet krever forelesing av godkjent helsepersonell
  • Plantevernmidler som miljørisiko
  • Øvelser i bruk av sprøyteutstyret
  • Befaringer

  Teori kombineres med praktiske øvinger og/eller befaringer for å konkretisere innholdet best mulig. For noen av kursets emner vektlegges forhold knyttet til skogbruket. Forøvrig er innholdet identisk med tilsvarende kurs for jord- eller hagebruk. Autorisasjonen er gyldig for all bruk av plantevernmidler innen landbruk.

  Pris
  Se pris for plantevernkurs her.

  I tillegg til kursprisen kommer eventuelle kostnader til helsepersonell ved forelesing om helserisiko.

  Kursmateriellet består av grunnbok og arbeidsbok i Handtering og bruk av plantevernmidler, samt heftet Plantevern i Skogen. 

  Varighet og praktisk info
  Aktivt Skogbruk tilbyr dette kurset i Agder.
  Kurset inkluderer ca. to timers forelesing om helserisiko. Kurset vektlegger emner knyttet til skogbruket. Forøvrig er innholdet identisk med tilsvarende kurs for jord- eller hagebruk. Autorisasjonen gjelder for all bruk av plantevernmidler i landbruket.

  Autorisasjonen må fornyes etter 10 år.

   

   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

 • Les artikkel
 • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Stangmontert kjederyddesag

  Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook