VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av skogbruksplanen

Setesdal (Iveland-Bykle), 20.02.2019

Kursdata

 • Startdato:

  20.02.2019


  Sluttdato:

  23.02.2019

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 1 840,-

  ( Landbruket )


  2 760,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Lars Johan Skjeggedal


  Telefon: 41444017


  E-post: lskjeggedal@e-h.kommune.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 10

 • Innen:

  15.02.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset går over en onsdagskveld og påfølgende lørdag.


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Jannicke Modell Røhmen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Skogbruksplan (etter avtale)
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
   

  GPS-jakt

  993 17 145

  jannicke@skjeggedalvilt.com

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Praktisk bruk av skogbruksplanen

  På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
   

  Skogeierne lærer å bruke planens informasjon til å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Emner for kveldskurset 3-4 timer:

  • Skogbruksplanens innhold.
  • Skogens utviklingsfaser.
  • Faguttrykk og terminologi.
  • Kart og kartkoder.
  • Skogbrukets aktører.
  • Skogeierens miljøansvar.
  • Skogfond og tilskuddsordninger.
  • Viktigheten av skogskjøtsel.
  • Skogbruksøkonomien ved hogst.
  • Hvordan skogbruksplandata kan brukes i forbindelse med planlegging av skogkultur, beregne tømmerinntekter, veibygging.

  Aktuelle emner for utedagen 7-8 timer:

  • Bruke skogbruksplanen og kartet til å finne fram til skogbestandene.
  • Gjennomgang av skogens utviklingsfaser i praksis
  • Sammenholde planens bestandsdata med det man ser i skogen
  • Vurdere behov for ungskogpleie.
  • Vurdere om plantetettheten er tilfredsstillende.
  • Enkle tremålinger (trehøyde, treantall).
  • Eksempel på flerbrukshensyn.
  • Kjennetegn på hogstmoden skog.
  • Muligheter og utfordringer med felles skogsbilvei.
  • Oppfølging på egen eiendom.

  Varighet og praktisk info

  Kurset er tilrettelagt for 10 timer (en kveld + en utedag), men kveld og utedag kan også gjennomføres hver for seg (som separate kurs). Det legges opp til stor egenaktivitet innekvelden, slik at deltakerne får arbeide aktivt med sin egen plan. Utedagen skal klargjøre planens informasjon i praksis.
  Diskusjoner og erfaringsutveksling er også sentrale elementer.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook