VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

Setesdal (Iveland-Bykle), 08.03.2019

Kursdata

 • Startdato:

  08.03.2019


  Sluttdato:

  09.03.2019

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 2 250,-

  ( Landbruket )


  3 400,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Lars Johan Skjeggedal


  Telefon: 41444017


  E-post: lskjeggedal@e-h.kommune.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 8

 • Innen:

  01.03.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset går fredag og påfølgende lørdag på dagtid


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Nils-Kåre Belland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Vegvedlikehold
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  907 57 052

  n-kbell@frisurf.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

  Kurset gir dokumentert opplæring for bruk av skogsvinsj (og frontlaster ved tømmerdrift) montert på landbrukstraktor, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. Det legges vekt på at øvingene kan foregå i bestand som også gir deltakerne realistiske øvinger og kunnskaper om skogsdrift med landbrukstraktor.

  Gjennom øvingene lærer deltakerne å utføre drift på rasjonell måte tilpasset dette ustyret. God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder bidrar også til å forebygge yrkesskader og belastningslidelser.

  Emner for kurset

  • Utstyr, egenskaper og krav til landbrukstraktoren i skogen, inkl. frontlaster for tømmerdrift når denne er påmontert traktor.
  • Eventuelle hydrauliske og elektriske anlegg på vinsjen.
  • Ståltau, snareutstyr.
  • Kontroll og vedlikehold av vinsj og utstyr.
  • Planlegging, hogstopplegg, driftssystem og gjennomføring av skogsdrift.

  Varighet og praktisk info
  Kuret varer 15 timer.
  På kurset benytter deltakerne sin egen sag, og vanligvis leies en av deltakernes sin landbrukstraktor med utstyr. 5-8 deltakere pr kurs. Kurs kan gjennomføres på yrkesdager og lørdager.
   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook