VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Landbrukstraktor med kran og henger

Marnadal, 29.03.2019

Landbrukstraktor med kran og henger

Kursdata

 • Startdato:

  29.03.2019


  Sluttdato:

  30.03.2019

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Høye

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 2 250,-

  ( Landbruket )


  3 400,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Odd Rolf Roland


  Telefon: 40451329


  E-post: oddrolf@gmail.com


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 7

 • Innen:

  22.03.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Nils-Kåre Belland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Vegvedlikehold
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  907 57 052

  n-kbell@frisurf.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Landbrukstraktor med kran og henger


  Dette kurset gir deg gode praktiske kunnskaper om effektiv utnyttelse av utstyret. God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder bidrar også til å forebygge uhell og ulykker.

  Mange skogeiere og skogsentreprenører, som bruker landbrukstraktor i skogen, har mye å hente på å utnytte utstyret mer hensiktsmessig. Gjennom øvingene lærer deltakerne å utføre drift på rasjonell måte tilpasset dette utstyret. Kurset fokuser derfor på planlegging, hogstens utførelse og framkjøring. Da dette har stor betydning for effektiviteten.

  Emner for kurset

  • Info om utstyr og krav til landbrukstraktoren i skogen.
  • Hydraulikk og elektrisk anlegg.
  • Kontroll og vedlikehold av traktor og kran med tømmerhenger.
  • Planlegging, hogstopplegg, driftssystem og gjennomføring av skogdrift.
  • Velteplassen
  • Lønnsomhetsvurderinger.

  Varighet og praktisk info
  Dette kurset arrangeres i hovedsak over 15 timer (2 dager). Det kreves at deltakerne på forhånd har gjennomført kurs i hogst med motorsag. Øvingsområdet må ligge i gran- eller furuskog (ikke i lauvkratt), og terrengforholdene må være hensiktsmessige for å oppnå god forståelse og innlæring.

  På kurset benytter deltakerne sin egen motorsag og verneutstyr, og vanligvis benyttes en av deltakerne sin landbrukstraktor med utstyr. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere. Kurs på 15 timer dekker krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av kran og henger (jfr. forskriften «Utførelse av arbeid»).

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook