VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Vedlikehold av motorkjedesag

Gjøvik, 04.07.2019

Kursdata

 • Dato:

  04.07.2019

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Biri

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 220,-

  ( Landbruket )


  1 830,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Kurset er fulltegnet


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  21.06.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  Opplæringskontoret for EL-kraft

 • Tilleggsinformasjon

  4 kurs gjennomføres parallelt for lærlinger i EL-kraft. Kurset er første del av opplæringen som skal gi deltakerne dokumentert kompetanse i bruk av motorsag.

  Kursene gjennomføres av instruktørene:
  Hans Fjerdrumsmoen
  Tore Jevnaker
  Ivan Elvelund
  Bjørnar Sørbøen


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Hans Fjerdrumsmoen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet

  951 02 409

  hfjerdru@bbnett.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Vedlikehold av motorkjedesag

  Kursdeltaker vil etter endt kurs kunne foreta feilsøking og enkle reparasjoner i tillegg til daglig vedlikehold.

  Riktig vedlikehold og kvass redskap fører til færre reparasjoner, bedre utnyttelse av arbeidstiden og bidrar til at farlige arbeidssituasjoner kan unngås. Derfor er vedlikehold av motorsaga både økonomisk og sikkerhetsmessig viktig, samtidig som det gir en tryggere og triveligere arbeidsdag.

  Målgruppe
  Alle interesserte motorsagbrukere i stell og vedlikehold av motorsag.Sagas

  Emner for kurset
  Hele fagtemaet dekker hovedemner som

  • Sagas oppbygning og virkemåte,
  • Gjennomgang av sikkerhetsinnretninger og funksjon,
  • Filing og fileteknikk både i skogen og på verksted,
  • Kjedestramming
  • Riktig vedlikehold og rengjøring av sverd, drivhjul, klutsj og startapparat mm.
  • Justering av forgasser.
  • Riktig drivstoff og kjedeolje.
  • Feilsøkning og enkle reparasjoner.
  • Testing av saga.

  Varighet og praktisk info
  Innholdet tilpasses kursvarigheten: 7,5 - 10 eller 15 timer timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag. 5-8 deltakere pr kurs.
  Kurset dekker vedlikeholdsdelen av kravet om dokumentert opplæring i bruk av motorsag. For selve bruken av saga må dette tilegnes på et hogstkurs.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook