VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Fagsamling - Feltkontrollører av hjorteviltkjøtt

Bamble, 31.01.2018

Kursdata

 • Dato:

  31.01.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Halen gård, Skarpenordveien, Langesund

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 450,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!


  Telefon: for spørsmål: 993 17 145


  E-post: jannicke@skjeggedalvilt.com


  Deltakerbegrensning: Maksimum 40

 • Innen:

  24.01.2018

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt: 17.00 - 21.00

  NB! Denne fagsamlingen er for feltkontrollører som har tatt kurset for noen år siden.


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Jannicke Modell Røhmen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Skogbruksplan (etter avtale)
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
   

  GPS-jakt

  993 17 145

  jannicke@skjeggedalvilt.com

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Fagsamling - Feltkontrollører av hjorteviltkjøtt

  De første kursene i Feltkontroll av hjorteviltkjøtt ble arrangert i 2010. Etter 210 kurs er over 6 000 deltagere utdannet som feltkontrollører i regi av Skogkurs.

  Det har skjedd en del innenfor hjorteviltkjøttomsetningen og annet som berører feltkontrollordningen siden 2010. Det kan i korthet nevnes bly i viltkjøtt, CWD og forandringer i Bransjestandarden.

  Når man er utdannet Feltkontrollør, kreves det ikke ytterlige kursing, men behovet for faglig påfyll og erfaringsutveksling burde være til stede. 

  Hensikt :  Gi feltkontrollører mulighet for å tilegne seg informasjon om nye utfordringer og problemstillinger. Samt å kunne diskutere hvordan ordningen fungerer i praksis.

  Målgruppe: Personer som har tatt kurset Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.

  Sentrale  emner :            

  • Bly i viltkjøtt
  • CWD og ny forskrift
  • Forandringer i Bransjestandarden
  • Video om slakting og kjøttkontroll
  • Erfaringsutvekslinger vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.
 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook